1. English

Skolēnu pašpārvalde

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde ir ģimnāzijas skolēnus pārstāvoša organizācija.

 

Mērķi - 

1. Izstrādāt dzīvotspējīgu pašpārvaldes struktūru;

2. Rūpēties par skolēnu labklājību skolā;

3. Veikt dažādas inovācijas un uzlabojumus skolas un mācību darbā;

4. Organizēt skolas pasākumus;

5. Piesaistīt skolēnus Skolēnu pašpārvaldes darbā.

 

Uzdevumi - 

1. Pārstāvēt skolēnu intereses, popularizēt skolēnu mācību uzņēmumu darbību;

2. Dot iespēju skolēniem pilnveidot savu talantu un izteikt viedokli;

3. Veicināt uzņēmējdarbības spējas;

4. Nostiprināt draudzību un sadarbību starp pamatskolas un ģimnāzijas skolēniem.

 

2016./2017. m.g. vadība - 

Prezidents - Jēkabs Šalms, 11.4

Viceprezidents - Rodijs Ronis, 11.4

Valdes locekle - Elizabete Marta Mašēna, 12.5

Valdes locekle - Laura Zemīte, 11.6

Valdes locekle - Kārena Karlīna Danenberga, 11.6

Valdes locekle - Katrīna Annija Paegle, 12.5

Valdes locekle - Elza Eisule, 11.2

 

Kontakti - 

Kabinets virs aktu zāles 1. korpusā; 

mājas lapa: https://avgsp.wordpress.com/

e-pasts: avgdome@gmail.com

twitter: @avg_sp 

instagram: avgdome

 

Par radošāku, aktīvāku un skaistāku skolas dzīvi Āgenskalna Valsts ģimnāzijā!