1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Dokumenti

uznemsanas_noteikumi.doc

Nolikums

2017 Akreditācija ĀVĢ.doc

2017 ĀVĢ IP akreditācijas lapa.doc

Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Pašnovērtējuma ziņojums 2010 

Attīstības plāns 

Reģistrācijas apliecība

Iekšejās kārtIbas noteikumi izglitojamiem

Dienesta viesnīcas darba kārtibas noteikumi

Atbalsta grupas darba noteikumi 

Not_par_kartibu_kada_AVG_uzturas_nepieder_personas.doc

AVG-darba-kartibas-noteikumi.doc

Programmu licences un akreditācijas lapas

Macibu-sasniegumu-vertesanas-noteikum.doc

1._piel_NPD_paraugs_2016.doc

2._piel_proj_vertesana.doc

3_piel_ZPD_kriteriji_protokols.doc

4._piel_Sports_vert_kriteriji.doc

5._piel_esejas_vert_kriteriji_Latv_val.doc

6._piel_parspried_vert_kriteriji_latvval.doc

7._piel_parspriedums_vesture_kriteriji.doc

8._piel_runas_prasmju_kriteriji_svesval.doc

9._piel_prezentac_individ_grup_darbs_vertes_krit.doc

10._piel_Argum_eseja_ekonom_komerczinibas.doc

11._piel_Prakt_darbi_darbmac_tehnolog_vertes_kriter.doc

12._piel_Referata-vert_krit.doc

13._piel_Plasaki_majasd_matematika.doc

14._piel_Prakt_d_LD_dabaszinatnes vert.doc

15._piel_PLD-dabaszinatnes_-vertes_-kriteriji.doc

16._piel_Mutvardu-parbaudes-darbs-dabaszinatnes.doc

17._piel_Modeli-biologija_kimija.doc

18._piel_Saisinajumu-sar_-temat_planam.doc

19._piel-_-Liter_valoda-domraksta-atsev_vertejums.doc

20._piel_Vizualas-makslas-darbu-vertesana.doc

 

Not-par-DROSIBU-mac-kab-un-arpussk-p.doc

1._piel_dros_noteik_instrukt_kabineta_2016.docx

2._piel_klases_skolenu_saraksts_2016.doc

3._piel_dros_noteik_instrukt_ekskursijam_2016.docx

4._piel_dros_noteik_sacensibas_2016.docx