1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Ēdnīca

Kompleksās pusdienas :

28-31.05.2018..pdf

14-18.05.2018..pdf

14-18.05_BG.pdf

7-11.05.2018..pdf

7-11.05.2018.BG.pdf

2-3.05.2018..pdf

2-3.05.BG.pdf

 

Cienījamie vecāki!

Nedēļas kompleksa cena EUR 7,10 (1,42 EUR x 5 dienas)

Maksu par pusdienām var veikt ar bankas pārskaitījumu:

SIA ŽAKS-2

A/S SEB banka,

konts: LV41UNLA0034106683100

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:

1. Skolas nosaukums;

2. Audzēkņa vārds, uzvārds;

3. Klase;

4. Periods par kuru tiek maksāts

Maksājuma uzdevums (izdrukāts) jānogādā ēdnīcā līdz ceturtdienas 14:00

Maksu par pusdienām skaidrā naudā par nākošo nedēļu jāveic līdz ceturtdienas 14:00

Paldies par sapratni!

SIA ŽAKS-2 administrācija

Informācija:

Alergenu_Kodu_Apraksts.pdf

No 2016. gada 1.janvāra Rīgas Sociālajā dienestā vecāki varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 5.-12. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.

Drīzumā tiks nosūtīta arī informācija par Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām 5. - 9.klašu skolēniem no 2016.gada 1.septembra.

Papildus informāciju par brīvpusdienu jautājumiem var iegūt, sazinoties ar Departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības projektu vadītāju Kristīni Graudumnieci, tālr. 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv.

INFORMĀCIJA:

2016-01-04/par-brivpusdienam-maznodrosinatajam-iedzivotaju-gr.doc