1. English

Interešu izglītība

    ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJAS   
    INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU DARBA GRAFIKS    
    2016./2017.m.g.I pusgadam    
Diena Laiks Pulciņš Skolotājs Telpa
Pirmdiena 7.45 - 9.10 7. - 9.klašu koris E. Dziļums Zāle
  11.00 -11.40 7. - 9.klašu koris (balsu grupas) E. Dziļums 3312
  14.20 - 15.40  Skatuves runas pulciņš I. Gremze  Zāle
  15.40 - 17.00 Teātra pulciņš I. Gremze  Zāle
  15.20 - 16.00 Meiteņu vokālais ansamblis M. Feldmane zāle
  16.00 - 18.00 7.-9.kl.vokālais ansamblis E. Dziļums 3117
  16.10 - 18.10 Florbols D. Ivanišaks Sporta zāle
Otrdiena 7.45 - 9.10 ĀVĢ jauktais koris A. Dimza Zāle
  7.45 - 8.25 Mākslas vingrošana I. Ozoliņa Mazā zāle
  12.00 - 12.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) A. Dimza 3312
  16.00 - 17.20 Jauktais vokālais ansamblis M. Feldmane 3312
  15.55 - 16.35 Deju kolektīvs " Vainags II"  Z. Teivāne Zāle
  16.35 - 19.35 Deju kolektīvs " Vainags I"  Z. Teivāne Zāle
  16.00 - 18.00 Vizuālā māksla E. Balode 3302
  16.10 - 18.10 VFS E. Vanags Sporta zāle
  16.10 - 17.30 Sporta spēles A. Celma Sporta zāle
  17.30-18.10 Volejbols  A. Celma Sporta zāle
Trešdiena 12.00-12.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) A. Dimza 3312
  14.30 - 17.30 Vizuālā māksla E. Balode 3302
  15.10 - 16.30 Mākslas vingrošana I. Ozoliņa Mazā zāle
  16.05 - 18.05 Jauktais vokālais ansamblis M Feldmane zāle
  16.10-16.50 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) A. Dimza 3312
  16.10 - 17.10 Aerobika I. Ozoliņa Mazā zāle
  16.10 - 18.10 Frīsbijs D. Ivanišaks Sporta zāle
  16.00 -17.20 Žurnalistikas pulciņš D. Ivanovska 3115
  16.00 - 17.20 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) A. Dimza 3312
  16.00 - 18.40 Radioelektronikas pulciņš S. Zembkovskis 122
  16.00 - 17.20 Skatuves runas pulciņš I. Gremze  Zāle
  17.20 - 18.00 Teātra pulciņš I. Gremze  Zāle
  14.30 -16.30 7. - 9.klašu koris (balsu grupas) E. Dziļums 3312
Ceturtdiena 7.45 - 9.10 7. - 9.klašu koris  E. Dziļums Zāle
  11.00 -11.40 7. - 9.klašu koris (balsu grupas) E. Dziļums 3312
  14.25 - 17.30 Kokapstrādes pulciņš J. Gaiķis 3003
  15.10 - 17.10 7.-9.kl.vokālais ansamblis E. Dziļums 3117
  16.10 -18.10 Basketbols E. Vanags Sporta zāle
  16.10 - 17.10 Aerobika I. Ozoliņa Mazā zāle
  16.00 - 18.00 Literārais žurnāls D. Ivanovska 3115
  16.40 - 17.20 Jauktais vokālais ansamblis M Feldmane 3312
  15.55 - 16.35 Deju kolektīvs " Vainags II"  Z. Teivāne Zāle
  16.35 - 19.35 Deju kolektīvs " Vainags I"  Z. Teivāne Zāle
Piektdiena 7.45 - 9.10  ĀVĢ jauktais koris A. Dimza Zāle
  12.00-12.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) A. Dimza 3312
  16.10 - 18.10 Volejbols  A. Celma Sporta zāle
  15.20 - 16.40 Jauktais vokālais ansamblis M Feldmane 3312
  16.40-17.20 Meiteņu vokālais ansamblis M. Feldmane 3312
  16.10 - 16.50 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) A. Dimza 3312