1. English

Interešu izglītība

    INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU DARBA GRAFIKS     
    2017./2018.m.g.I pusgadam    
Diena Laiks Pulciņš Skolotājs Telpa
Pirmdiena 7.45 - 9.10 7. - 9.klašu koris E. Dziļums Zāle
  11.00 - 12.50 7. - 9.klašu koris (balsu grupas) E. Dziļums 3312
  15.10 - 17.10 7.-9.kl.vokālais ansamblis E. Dziļums 3312
  15.20 - 16.50 Skatuves runas pulciņš I. Gremze  119/ Zāle
  16.50 - 18.10 Teātra pulciņš I. Gremze  Zāle
  16.00 - 18.00 Florbols D. Ivanišaks Sporta zāle
  16.10 - 17.40 Vizuālā māksla R. Ķiesnere 3302
Otrdiena 7.45 - 8.25 Mākslas vingrošana I. Ozoliņa Mazā zāle
  12.00 - 12.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L.Gaiķe 3312
  16.00 - 16.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L.Gaiķe 3313
         
  15.55 - 17.15 Deju kolektīvs " Vainags II"  Z. Teivāne Zāle
  17.15 - 19.55 Deju kolektīvs " Vainags I"  Z. Teivāne Zāle
  16.00 - 17.20 Jauktais vokālais ansamblis M. Feldmane Zāle
  16.10 - 17.30 Aerobika I. Ozoliņa Mazā zāle
  16.00 - 18.00 Vispārējā fiziskā sagatavotība E. Vanags Sporta zāle
  16.00 - 18.00 Volejbols  A. Celma Sporta zāle
         
Trešdiena 7.45 - 9.10 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L.Gaiķe Zāle
  12.00 - 12.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L.Gaiķe 3312
  16.00 - 16.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L.Gaiķe 3312
  16.00 - 18.40 Radioelektronikas pulciņš S. Zembkovskis 122
  16.10 - 18.10 Mākslas vingrošana I. Ozoliņa Mazā zāle
  16.00 - 18.00 Frīsbijs D. Ivanišaks Sporta zāle
  16.40 - 18.00 Meiteņu vokālais ansamblis L. Gaiķe 3312
  15.20 - 16.50 Skatuves runas pulciņš I. Gremze  Zāle
  16.50 - 18.10 Teātra pulciņš I. Gremze  Zāle
  16.10 - 18.20 Vizuālā māksla R. Ķiesnere 3302
         
Ceturtdiena 7.45 - 9.10 7. - 9.klašu koris  E. Dziļums Zāle
  11.00 - 11.40 7. - 9.klašu koris (balsu grupas) E. Dziļums 3312
  15.20 - 18.00 Kokapstrādes pulciņš J. Gaiķis 3003
  14.30 - 16.30 7.-9.kl.vokālais ansamblis E. Dziļums Zāle/3312
  16.00 - 18.00 Basketbols E. Vanags Sporta zāle
  16.10 - 17.30 Aerobika I. Ozoliņa Mazā zāle
  16.00 - 17.20 Jauktais vokālais ansamblis M. Feldmane 3312
  15.55 - 17.15 Deju kolektīvs " Vainags II"  Z. Teivāne Zāle
  17.15 - 19.55 Deju kolektīvs " Vainags I"  Z. Teivāne Zāle
         
Piektdiena 7.45 - 9.10  ĀVĢ jauktais koris L. Gaiķe Zāle
  12.00 - 12.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L. Gaiķe 3312
  16.00 - 16.40 ĀVĢ jauktais koris(balsu grupas) L. Gaiķe 3312
  16.00 - 18.00 Sporta spēles A. Celma Sporta zāle
  16.00 - 16.40 Jauktais vokālais ansamblis M. Feldmane Zāle
  16.40 - 17.40 Meiteņu vokālais ansamblis L. Gaiķe 3312