1. English

ZPD

Prezentācija ZPD 2017_2018 

RTU ZPD nolikums 2018 

2017_2018_zpd_vadlinijas_LU

ZPD izstādes kalendārs 2017./2018.m.g.

Laiks

Norise

Piezīmes

Līdz 26.IX

11. klasēs precizēt pavasarī izraudzīto zinātnisko jomu,  tematu un vadītāju

26.IX iesniegt precizēto sarakstu pa klasēm  (klases audzinātāji)

26.IX

Ievadnodarbība par ZPD izstrādes kārtību un soļiem darba tapšanā ( A.Vanaga, 3117.telpā)

Pēc atsevišķa saraksta

2.XI, 3.XI

ZPD izstrādes dienas: konsultācija ar darba vadītāju -  temata precizēšana, ievada izstrāde, teorētiskās daļas izveide utt.

 

Novembris-februāris

ZPD melnraksta izstrāde: pētījuma datu un faktu iegūšana, to analīze, rezultātu apkopošana, secinājumu izstrāde, darba  zinātniskā noformēšana un bibliogrāfijas izveide

 

1.,2.,5.II

ZPD  izstrādes pabeigšanas dienas: melnraksta precizēšana, tīrraksta izstrāde un iesniegšana darba vadītājam

 

6.II

Ģimnāzijas ZPD konference

ZPD izvirzīšana Rīgas reģiona konferencei

14.II

ZPD elektroniska iesniegšana  A.Vanagai ievadīšanai LU organizētās  reģionālās konferences datu sistēmā

 

23.III

Rīgas reģiona  ZPD konference

Organizētāji - LU

20.-21.IV

Valsts  ZPD  konference

Organizētāji – LU, VISC

Novitātes!

1.Šobrīd  Latvijas Universitāte ( LU)  izstrādā precīzākas vadlīnijas  ZPD vērtēšanā.

2. LU vērtētāji precīzi raudzīsies, lai darbā būtu ievērots noteiktais lappušu skaits (nevērtēšot tos darbus, kas pārsniegs apjomu).

3. ZPD darbus  LU rosina izstrādāt arī pamatskolā.

A.Vanaga,

skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības konsultante ģimnāzijā