1. English

Rekvizīti

Maksājot par dienesta viesnīcas pakalpojumu jānorāda:
Āgenskalna Valsts ģimnāzijasskolnieks/(ce)_____________(vārds, uzvārds), ________ (klase),
 ________(personas kods 1.daļa) maksa par dienesta viesnīcu _________ (mēnesis)
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments
reģ. Nr. 90000013606
LV68NDEA0021000916040 ,
Luminor bank AS
kods NDEALV2X


Ziedojumu konts:
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments
reģ. Nr. 90000013606
LV32NDEA0081000016040 ,
Luminor bank AS
kods NDEALV2X

 

Izrakstot rēķinu, jālieto šādi dati:
Maksātājs-
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā , LV 1010
Reģ. Nr. 90000013606,
PVN Reģ. Nr. LV90000013606,
LV68NDEA0021000916040,
Luminor bank AS
kods NDEALV2X
Saņēmējs-
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība

Ernestīnes iela 7a-8, Rīga, LV-1046

Reģ. nr. 40008238992

Konta nr. LV16HABA0551040241828

Swedbank, AS