1. English

    Uzņemšanas noteikumi 2018./19.

    2017. gada 29. novembrī

    "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde 2017.gada 28.novembrī ir saskaņojusi Āgenskalna Valsts ģimnāzijas iekšējos noteikumus "Izglītojamo uzņemšanas noteikumi".

    Ar noteikumiem var iepazīties: http://avg.lv/lv/uznemsana/