1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Uzņemšana

INFORMĀCIJAS DIENA

2019.GADA 9.MARTĀ

ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

DIENAS KĀRTĪBĀ

1.Vecākiem un skolēniem par uzņemšanas noteikumiem 2019./2020.m.g.

10.00              Informācija par uzņemšanas noteikumiem uz 7. klasi (aktu zāle)

11.00              Informācija par uzņemšanas noteikumiem uz 10. klasi (aktu zāle) 

 

 

 

 

Izraksts no 2018.gada 8.novembra Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora rīkojuma Nr.GVA-18-207-rs

Pieteikšanās un iestājpārbaudījumi

Uz 7.klasi:

 • pieteikšanās laiks iestājpārbaudījumu kārtošanai matemātikā pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) izglītības programmā (kods 23011111) 7.klasē no 23.aprīļa līdz 26.aprīlim plkst. 12.00 elektroniski ģimnāzijas mājaslapā http://avg.lv/lv/uznemsana/(šeit būs saite) pievienojot ieskenētu 1.semestra liecību.
 • iestājpārbaudījumi uz 7.klasi matemātikā 2019.gada 27.aprīlī plkst. 11.00.

Uz 10.klasi:

 • pieteikšanās laiks iestājpārbaudījumu kārtošanai            vispārējās vidējās izglītības programmās no 7.maija līdz 10.maijam plkst. 12.00 elektroniski ģimnāzijas mājaslapā http://avg.lv/lv/uznemsana/  (šeit būs saite), pievienojot ieskenētu 1.semestra liecību.
 • Iestājpārbaudījumi ģimnāzijas 10.klasē 2019.gada 11.maijā plkst.11.00:

Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virzienā - kods 31011011 (valodas un kultūra) (viens klašu komplekts):

 • latviešu valodā
 • matemātikā

Vispārējā vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā - kods 31013011 (fizika, matemātika un matemātiskā analīze) (viens klašu komplekts):

 • matemātikā
 • dabaszinībās

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā - kods 31013011 (ķīmija un bioloģija) (divi klašu komplekti):

 • matemātikā
 • dabaszinībās

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā - kods 31013011 (komerczinības un informāciju tehnoloģijas) (divi klašu komplekti):

 • matemātikā
 • dabaszinībās

Rezultātu paziņošana un dokumentu iesniegšana

Uz 7.klasi:

                        3.jūnijā no plkst. 9.00-14.00 un no plkst. 15.00 – 18.00

 Uz 10.klasi: 

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀŅEM PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS (DERĪGA SKOLNIEKA APLIECĪBA, PASE VAI ID KARTE).     

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā matemātikā:

 • Darbs veicams ar pildspalvu, zīmuli (arī krāsaino, ko drīkst lietot tikai zīmējumos);
 • Drīkst izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā dabaszinātnēs:

 • Rakstāmpiederumus, kalkulatoru, lineālu, dzēšgumiju.

                          

uznemsanas_noteikumi.doc