1. English

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi ir nodoti saskaņošanai.

Informācija par uzņemšanu būs pieejama šeit janvārī.

Informācijas diena būs marta brīvdienās.

Iestājoties jāiesniedz pirmā semestra liecība.