1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Informācijas dienas informācija 10. martā 2018.

INFORMĀCIJAS DIENAS INFORMĀCIJA:

Ģimnāzijā ir 3 izglītības programmas

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzieni:

fizika, matemātika un matemātiskā analīze

                                (iestājeksāmeni - matemātikā un dabaszinātnēs);

ķīmija un bioloģija

                                (iestājeksāmeni – matemātikā un dabaszinātnēs);

komerczinības un informāciju tehnoloģijas

                                (iestājeksāmeni – matemātikā un dabaszinātnēs).

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošais virziens -

valodas un kultūra

                                (iestājeksāmeni – matemātikā un latviešu valodā).

  • Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) izglītības programma

(iestājeksāmens – matemātikā).

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Pieteikšanās iestājeksāmenam   elektroniski mājaslapā www.avg.lv sadaļā “Uzņemšana”: (būs šeit)

uz 7.klasi no 23. līdz 27.aprīlim,                                                  uz 10.klasi no 16. līdz 20.aprīlim,

pievienojot 1.semestra liecību.                                                  pievienojot 1.semestra liecību.

Iestājeksāmens 2018.gada 28.aprīlī plkst. 11.00.                 Iestājeksāmeni 2018.gada 21.aprīlī plkst. 11.00.

Iestājeksāmenu programmas un palīglīdzekļu saraksts:

matematika-7.pdf

matematika-10.pdf

dabaszinibas.pdf

latviesu-val.pdf

paliglidzekli.pdf

 

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀBŪT PERSONU APLIECINOŠAM DOKUMENTAM (DERĪGA SKOLĒNA APLIECĪBA, PASE VAI ID KARTE)