1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Dokumentu pieņemšana 18.-19. jūnijā uz 10.klasi

Dokumentus pieņem:

18.jūnijā         no plkst. 14.00 līdz  19.00

19.jūnijā         no  plkst.   9.00 līdz  14.00

Rezervisti, kuri tiks uzaicināti telefoniski,  

20.jūnijā         no  plkst.     11.00 – 14.00

Ar dokumentiem iepazīties http://avg.lv/lv/gimnazija-0/dokumenti/  (treknrakstā izceltie)

Jāiesniedz :

  1. Iesniegums, sk. sadaļā http://avg.lv/lv/uznemsana/iesniedzamie-dokumenti/ 
  2. Dokumenta par iepriekš iegūtās izglītības kopija (uzrādot oriģinālu)
  3. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u vai 027/u pilngadīgai personai) un potēšanas kartes kopija
  4. Aizgādību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu)
  5. Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu Āgenskalna Valsts ģimnāzijā (veidlapa Vecāku piekrišana ĀVĢ, sk. sk. sadaļā http://avg.lv/lv/uznemsana/iesniedzamie-dokumenti/
  6. Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu citā iestādē (veidlapa Vecāku piekrišana cita iestāde, sk. sadaļā http://avg.lv/lv/uznemsana/iesniedzamie-dokumenti/
  7. 1 (viena) fotogrāfija 3x4 cm
  8. Personas lieta no iepriekšējās izglītības iestādes
  9. Iesniegums par dienesta viesnīcu, ja ir nepieciešams, sk. sadaļā http://avg.lv/lv/uznemsana/iesniedzamie-dokumenti/

 Dokumentu iesniegšanas dienā piedāvājam pasūtīt sporta tērpu ar ģimnāzijas zīmolu (Ģimnāzijas padomes protokols nr.7; 14.05.2018.).

P.S. Ja tomēr esat nolēmuši nemācīties Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10.klasē, lūgums atteikt rezervēto vietu līdz 18.jūnijam, sūtot ziņu uz e-pastu  avg@riga.lv