1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Izglītības programmas

31013011-fizika, matemātika un matemātiskā analīze
   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  

LICENCE

                         
31013011-ķīmija un bioloģija     
   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma   

 LICENCE

                         
31013011-komerczinības un informāciju tehnoloģijas
   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma     

 LICENCE

                       
31011011 -valodas un kultūra     
   Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  

 LICENCE                           
                  
               
 23011111     
   Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma

 LICENCE