1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Skolotājiem

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas

PEDAGOGU PROFESIONĀLO KOMPETENČU PILNVEIDES PLĀNS  Rīgas pilsētas un Ķekavas novada pedagogiem 2020./2021.m.g.  1.semestrī

  • Kursi ir bezmaksas un vienas dienas kursi.
  • Tiek izsniegtas apliecības.

Norises datumi, laiki

Mērķauditorija

Pasākums (kursi)

Kursu programmas tēma

19.oktobris

plkst.9.00 – 13.00

 

Visi pedagogi

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Komunikācijas prasmes, to pilnveidošana. Komunikācijas barjeras, komunikācijas sabotieri. Kritikas pielietošana komunikācijā,6h

2020. gada 30. septembra saskaņojuma Nr. RIMC-20-252

20.oktobris

9.00 – 13.00

Visi pedagogi

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Audzināšana   - pedagoga plānots un vadīts process skolēna personības un tai piemītošo tikumu un vērtību attīstīšanai, 6h

2020. gada 30. septembra saskaņojuma Nr. RIMC-20-250

20.oktobris

9.00 – 14.00

Matemātikas un dabaszinību pedagogi

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Matemātisko modeļu sastādīšana un atrisināšana, izmantojot atvasinājumu un noteikto integrāli, 8h

2020. gada 30. septembra saskaņojuma Nr. RIMC-20-254.

21.oktobris

plkst. 8.30 – 12.30

Visi pedagogi

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība,6h 2020.gada 25.jūnija saskaņojuma Nr. RIMC-20-099 

 

21.oktobris plkst.9.00 – 13.00

Visi pedagogi

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Būtiskākie akcenti mācību procesa ikdienas plānošanā, īstenojot formatīvo vērtēšanu,6h

2020. gada 30. septembra saskaņojuma   Nr. RIMC-20-251