1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Iepirkums

   

NOMAS TIESĪBU IZSOLES FORMA 

 

Virsraksts 

Dzērienu automāta izvietošana izglītības iestādes telpās (1.stāva vestibilā)  

Izsoles veids 

​​Nomas tiesību piedāvājums​ 

Objekta veids 

​​Telpas kopā ar zemi​ 

Izsoles rīkotājs 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija 

Izsoles apraksts: 

 

Objekta adrese 

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002 

Kadastra numurs 

 

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums) 

Kadastra apzīmējums  

Nr.01000590048003 

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

Nomas objekta apraksts  

Skolas ēkas 1. stāva vestibils, kadastra apzīmējums 01000590048003, dzērienu automāta izvietošanai 

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.) 

Iznomājamā platība 

Telpu noma 1m2 (vienam automātam) 

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts) 

Kopējā piedāvātā platība 1m2. 

Izsoles nodrošinājums 

Nav 

Drošības nauda 

Nav 

Izsoles sākumcena 

EUR 83,07 par 1m2, bez PVN 21% t.sk. zemes noma, papildus maksājami komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi) 

(sākotnējais nomas maksas apmērs) 

Izsoles solis 

Nav 

Iznomāšanas termiņš 

6 gadi 

Apakšnomas iespējas 

Nav 

Izsoles veids, datums, laiks un vieta 

Rakstisks nomas tiesību piedāvājums Pieteikumi tiks atvērti 27.02.2023 plkst.12:00 Āgenskalna Valsts ģimnāzija Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš 

Pieteikumus par telpu nomu iesniegt rakstveida, slēgtā aploksnē, līdz 27.02.2023. plkst.11:00 Āgenskalna Valsts ģimnāzija 127 kab., Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002 

Iznomātājs 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija 

Objekta apskate 

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002, tālrunis 67612468 

Papildus informācija  

Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu 

(citi iznomāšanas nosacījumi)