1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

2019./2020.

PIETEIKŠANĀS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM UZ 7. KLASI beigusies

Atgādinām, ka liecība jāsūta uz e-pastu avgskola@gmail.com

Iestājpārbaudījuma programma matemātikā uz 7.klasi

Lūdzam ierasties laicīgi (15-20 minūtes pirms 11:00), lai atrastu eksāmena telpu un sagatavotos darbam.

 

Izraksts no 2018.gada 8.novembra Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora rīkojuma Nr.GVA-18-207-rs

Pieteikšanās un iestājpārbaudījumi

Uz 7.klasi:

 • pieteikšanās laiks iestājpārbaudījumu kārtošanai matemātikā pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) izglītības programmā (kods 23011111) 7.klasē no 23.aprīļa līdz 26.aprīlim plkst. 12.00 elektroniski ģimnāzijas mājaslapā ,pievienojot ieskenētu 1.semestra liecību.
 • iestājpārbaudījumi uz 7.klasi matemātikā 2019.gada 27.aprīlī plkst. 11.00.

Uz 10.klasi:

 • Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem uz 10. klasi 2019./2020.m.g

  BEIGUSIES

  Neaizmirstiet pēc reģistrēšanās nosūtīt 1.semestra liecību uz avgskola@gmail.com

 • Iestājpārbaudījumi ģimnāzijas 10.klasē 2019.gada 11.maijā plkst.11.00:

Iestajparbaudijuma-programma_dabaszin_uz-10.klasi.pdf

Iestajparbaudijuma-programma_latviesu_val_10_kl.pdf

Iestajparbaudijuma-programma_matematika_10_klase.pdf

Par iestājpārbaudījumiem un uzņemšanu uz 10.klasi 2019./2020.m.g.

 11.maijā iestājpārbaudījumu  laiks no plkst.11.00 līdz 14.15

Rezultātu paziņošana 20.maijā pēc plkst.12.00 http://avg.lv/lv/uznemsana/

Pretendenti ar Uzņemšanas komisijas lēmumu “Ieteikt uzņemšanai”, kuri nevēlas mācīties ĀVĢ,  tiek lūgti paziņot par savu lēmumu līdz 7.jūnijam  uz skolas oficiālo e-pastu avg@riga.lv

Dokumentu pieņemšana tikai 17.jūnijā no plkst. 13.00-19.00

Rezervē esošie tiks individuāli uzaicināti, sākot ar 12.jūniju  tikai tad, ja būs brīvas vietas. Dokumentu iesniegšana  rezervistiem plānota 18. jūnijā no plkst.13.00 līdz  17.00

P.S. Ja pazaudēts kods, skolēns vai vecāks ar personas apliecinošu dokumentu kodu var uzzināt vēršoties kancelejā.

Iestājoties ģimnāzijā, piedāvājam pasūtīt sporta formu ar skolas simboliku.

Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virzienā - kods 31011011 (valodas un kultūra) (viens klašu komplekts):

 • latviešu valodā
 • matemātikā

Vispārējā vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā - kods 31013011 (fizika, matemātika un matemātiskā analīze) (viens klašu komplekts):

 • matemātikā
 • dabaszinībās

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā - kods 31013011 (ķīmija un bioloģija) (divi klašu komplekti):

 • matemātikā
 • dabaszinībās

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā - kods 31013011 (komerczinības un informāciju tehnoloģijas) (divi klašu komplekti):

 • matemātikā
 • dabaszinībās

Rezultātu paziņošana un dokumentu iesniegšana

Uz 7.klasi:

                        3.jūnijā no plkst. 9.00-14.00 un no plkst. 15.00 – 18.00

 Uz 10.klasi: 

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀŅEM PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS (DERĪGA SKOLNIEKA APLIECĪBA, PASE VAI ID KARTE).       

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā matemātikā:

 • Darbs veicams ar pildspalvu, zīmuli (arī krāsaino, ko drīkst lietot tikai zīmējumos);
 • Drīkst izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā dabaszinātnēs:

 • Rakstāmpiederumus, kalkulatoru, lineālu, dzēšgumiju.

 

uznemsanas_noteikumi.doc