1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Skolēnu pašpārvalde

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde ir ģimnāzijas skolēnus pārstāvoša organizācija.

 

Mērķi - 

1. Izstrādāt dzīvotspējīgu pašpārvaldes struktūru;

2. Rūpēties par skolēnu labklājību skolā;

3. Veikt dažādas inovācijas un uzlabojumus skolas un mācību darbā;

4. Organizēt skolas pasākumus;

5. Piesaistīt skolēnus Skolēnu pašpārvaldes darbā.

 

Uzdevumi - 

1. Pārstāvēt skolēnu intereses, popularizēt skolēnu mācību uzņēmumu darbību;

2. Dot iespēju skolēniem pilnveidot savu talantu un izteikt viedokli;

3. Veicināt uzņēmējdarbības spējas;

4. Nostiprināt draudzību un sadarbību starp pamatskolas un ģimnāzijas skolēniem.

 

SP vadība

Prezidente - Elīna Elizabete Daugule 11.5

Valdes locekļi:

Vendija Kokare 10.3

Katrīna Liene Smilga 9.3

Aleksis Rutmanis 11.4

Raimonds Smiltiņš 11.4

Henrijs Vasks 11.4

Andris Čipāns 11.3

 

 

Kontakti - 

Kabinets virs aktu zāles 1. korpusā; 

mājas lapa: https://avgsp.wordpress.com/

e-pasts: avgdome@gmail.com

twitter: @avg_sp 

instagram: avgdome

Par radošāku, aktīvāku un skaistāku skolas dzīvi Āgenskalna Valsts ģimnāzijā!