1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Skolēnu pašpārvalde

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Skolēnu pašpārvalde ir ģimnāzijas skolēnus pārstāvoša organizācija.

 

Mērķi - 

1. Izstrādāt dzīvotspējīgu pašpārvaldes struktūru;

2. Rūpēties par skolēnu labklājību skolā;

3. Veikt dažādas inovācijas un uzlabojumus skolas un mācību darbā;

4. Organizēt skolas pasākumus;

5. Piesaistīt skolēnus Skolēnu pašpārvaldes darbā.

 

Uzdevumi - 

1. Pārstāvēt skolēnu intereses, popularizēt skolēnu mācību uzņēmumu darbību;

2. Dot iespēju skolēniem pilnveidot savu talantu un izteikt viedokli;

3. Veicināt uzņēmējdarbības spējas;

4. Nostiprināt draudzību un sadarbību starp pamatskolas un ģimnāzijas skolēniem.

 

SP vadība

Prezidente - Elīna Elizabete Daugule 11.5

Valdes locekļi:

Vendija Kokare 10.3

Katrīna Liene Smilga 9.3

Aleksis Rutmanis 11.4

Raimonds Smiltiņš 11.4

Henrijs Vasks 11.4

Andris Čipāns 11.3

 

 

Kontakti - 

Kabinets virs aktu zāles 1. korpusā; 

mājas lapa: https://avgsp.wordpress.com/

e-pasts: avgdome@gmail.com

twitter: @avg_sp 

instagram: avgdome

Par radošāku, aktīvāku un skaistāku skolas dzīvi Āgenskalna Valsts ģimnāzijā!