1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Izglītības programmas

Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma

programmas kods:

23011111

Mācību stundu skaits nedēļā un trijos gados mācību priekšmetā 

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā trijos gados

Nr.
p.k.

Mācību joma un mācību priekšmets

7. klase

8. klase

9. klase

7.–9. klase

1.

 

Valodu mācību joma

1.1.

latviešu valoda

3

3

4

350 (10)

1.2.

svešvaloda 1 (angļu valoda)

3

3

3

315 (9)

1.3.

svešvaloda 2 (vācu/ krievu valoda)

2

2

2

210 (6)

2.

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.1.

sociālās zinības

1

1

1

105 (3)

2.2.

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

210 (6)

3.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

3.1.

vizuālā māksla

2

 

 

70 (2)

3.2.

mūzika

1

1

 

70 (2)

3.3.

literatūra

2

2

2

210 (6)

3.4.

teātra māksla

 

 

1

35 (1)

4.

 

Dabaszinātņu mācību joma

4.1.

ķīmija

 

2

2

140 (4)

4.2.

fizika

 

2

2

140 (4)

4.3.

bioloģija

2

2

2

210 (6)

4.4.

ģeogrāfija

2

2

2

210 (6)

5.

 

Matemātikas mācību joma

matemātika

6

6

6

630 (18)

6.

 

Tehnoloģiju mācību joma

6.1.

dizains un tehnoloģijas

1

2

 

105(3)

6.2.

datorika

2

1

1

140 (4)

6.3.

inženierzinības

 

 

1

35 (1)

7.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

sports un veselība

3

3

3

315 (9)

8.

Skolēna slodze nedēļā

32

34

34

 

             

 

Vispārējās vidējās izglītības programma 

programmas kods: 31016011

Mācību kursu komplekti:

Matemātika un inženierzinātnes

Matemātika un dabaszinātnes

Matemātika un uzņēmējdarbība

Valodas un kultūra

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības klātienes formas programma ar  četriem  kursu komplektiem 10. klasēm 2023./2024. m.g.

 

 

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības klātienes formas programma ar  četriem  kursu komplektiem 11. klasēm 2023./2024. m.g.

 

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vidējās izglītības programma

ar  četriem padziļinātajiem mācību kursu komplektiem  12. klasēm 2023./2024.m.g.

Mācību joma

 

                  Mācību kursu st. skaits 3 gados nedēļā

Matemātika un

inženierzinātnes

Matemātika un dabaszinātnes

Matemātika un  sociālās zinātnes

Valodas un kultūra

10. klase

11.klase

12.klase

10.klase

11.klase

12.klase

10.klase

11.klase

12.klase

10.klase

11.klase

12.klase

 

Valodu mācību joma

Latviešu valoda I (210)

 

Latviešu val. un liter. II (210)

Angļu valoda  I  B2 (210)

Angļu valoda II C1  (210)

2. svešvaloda ( vācu , franču , krievu)  B2 (210)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

3

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

 

1

5

 

1

5

 

1

5

 

1

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Sociālā un pilsoniskā mācību

joma

Vēsture un sociālās zinātnes I (210)

 Vēsture II (210)

 Sociālās zinātnes (komerczinības) II  (175)

2

2

2

2

2

2

2

4

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Kultūras pamati (105)

Literatūra I (175)

 

 

3

 

1

2

 

1

2

 

3

 

2

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

 

 

Dabaszinātņu mācību joma

Fizika I (245)

 Fizika II (245)

 

Ķīmija I (210)

Kīmija II (210)

 

Bioloģija I (105)

Bioloģija II (210)

 

Ģeogrāfija I (105)

4

3

 

2

2

2

2

2

2

2

3

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

3

 

3

3

 

2

3

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

1

 

 

 

3

 

 

3

Matemātikas mācību joma

Matemātika I (420)

Matemātika II (280)

6

6

 

6

6

 

6

6

 

4

4

4

 

 

8

 

 

8

 

 

8

 

 

 

Tehnoloģiju mācību joma

Datorika (70)

Programmēšana I (210)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

2

2

 

 

 

2

2

2

 

 

 

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība (280)

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

 

Specializētie kursi *

Diskrētās matemātikas elementi *(70)

Trešā svešvaloda* B1 (315)

 

Filozofija * (70)

Uzņēmējdarbības pamati * (105)

 

Mūzika *(70

Radošā rakstīšana *(70)

 

Tehniskā grafika* (70)

Psiholoģija*  (70)

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Stardisciplinārais kurss

Projekta  darbs (70)

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

Kopējais stundu skaits nedēļā

 

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36