1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Atbalsta personāls

Izglītības psiholoģe Ieva Gaile

(tel.27480395) pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 16.30*

Otrdienās no plkst.8.00 līdz 16.30 Atbalsta grupā 3316.kab.*

Trešdienās no plkst.11.00 līdz 16.30*

*Ar pusdienas pārtraukumu – 30 minūtes


Sociālais pedagogs Inga Dudočkina

2023./2024.m.g. I.semestra pieņemšanas  laiks (3316.kab.):

Pirmdienās: 9.30 – 15.30

Otrdienās:  9.00-16.00 - darbs Atbalsta grupā kopā ar izglītības psiholoģi Ievu Gaili

Trešdienās: 8.00 – 13.00

Ceturtdienās: 9.00 – 12.00

 *Vecāku konsultēšana tikai ar iepriekšēju pierakstu e-klasē vai pa tel.67612019; mob.29130475

 

Atbalsts un palīdzība izglītojamiem

Uzticības tālruņi

 • Krīzes centra "Skalbes" diennakts uzticības tālrunis 67222922, 27722292 (no BITE tīkla)
 • Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālrunis 116111 
 • Psiholoģiskās palīdzības centrs vecākiem 67814792 (pirmd. un trešd. no 13.00 - 16.00) www.bernutalrunis.lv
 •  publicēts no www.vp.gov.lv

Psiholoģiskā palīdzība

 • Krīzes centrs "Skalbes"  - 67222922 - Rīga,  www.skalbes.lv
 • Cietušo atbalsta centrs – 67298322 – Rīga, Kr. Barona 88/2-42, www.cac.lv 
 • "Marsa gatve"   Krīzes centrs ielu bērniem, Rīgas bāreņu sociālās rehabilitācijas un atbalsta centrs – 67802731, 67802732, 67802053 – Rīga, Marsa gatve 16
 •  "Māras centrs" Krīzes centrs sievietēm un bērniem - 67609263, 67609261 - Rīga, Cieceres 1, www.samariesi.lv 
 •  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tālrunis 116111 http://www.bti.gov.lv/ 
 • "Glābiet bērnus!" uzticības telefons 67315307 
 • Rīgas Domes Bērnu tiesību aizsardzības centra uzticības telefons 67334441 (visa diennakts), www.bernutiesibas.lv 
 • Centrs pret vardarbību "Dardedze" - 67600686, 67600685, 29556680 - Rīga, Cieceres 3A,  www.centrsdardedze.lv 
 • Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība, Rīga, Skolas iela 1, tālr. 67686313
 • Latvijas Universitātes Psiholoģiskās Palīdzības centrs - 67034020 - Rīga, Jūrmalas gatve 74/76,
 • Resursu centrs sievietēm "Marta" - 67378539 - Rīga, Brīvības 183/2 - 30, www.marta.lv 
 •  Organizācija „Genders” - Rīga, Krāsotāju iela 28, kab.1, 67315899, 29555460, e-pasts: gender@parks.lv
 • Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs - 65121086, 29727772 - Aizkraukle, Spīdolas 11-85
 • Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs - 26818926 – Allažu pagasts, Siguldas novads
 • Cēsu psiholoģiskās palīdzības un atbalsta centrs - 64199341 - Cēsis, Katrīnas 2
 • Latgales psiholoģiskās palīdzības centrs „Valentia” - 29165338 - Daugavpils, Saules 15, www.ppcvalentia.com 
 • Jaunpiebalgas pagasta rehabilitācijas centrs "Dzīves enerģija" (no psihoaktīvām vielām atkarīgajiem bērniem) - 67400013, 29411055, www.atkariba.lv 
 • Sociāla atbalsta centrs "Baltā māja" - 65381793 - Līvāni, Stacijas 2, www.baltamaja.lv 
 • Radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei" -  63425808, 29757231, Liepāja, Ed.Veidenbauma 8, 2. stāvs,www.gimenei.lv 
 • Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne” – 63661515, Ventspils, Talsu 39, pasparne_kc@inbox.lv 
 • Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs - 663291147, 663291146, 26184232 - Talsi, Saules 7, www.krizucentrs.lv
 • Valmieras krīzes centrs no vardarbības cietušajiem bērniem - 64229172 - Valmiera, Jumaras 195 
 •  publicēts no www.vp.gov.lv

 

Resursi Internetā par psiholoģijas jautājumiem 

* Valsts policijas drošības portāls bērniem un jauniešiem: www.sargi-sevi.lv

* Palīdzība vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu vecākiem: www.bernskacietusais.lv

* Par iecietīgu vidi Latvijas skolās: www.drosmedraudzeties.lv

* Kā pārtraukt atkarību ģimenē: www.esiBrivs.lv

* Neļauj sevi pazemot internetā: www.drossinternets.lv

 

Kas ir psihologs, psihiatrs, psihoterpeits?

           Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologi pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem - klientiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus. 

           Psihiatrs ir profesionālis ar augstāko medicīnisko izglītību, kurš specializējies psihiatrijā. Viņš uzstādā diagnozes un ārstē cilvēkus - pacientus, kuriem ir psihiskas saslimšanas, nozīmējot medikamentozu ārstēšanu.  

           Psihoterapeits ir speciālists ar augstāko medicīnas vai psihologa izglītību, kuram ir papildus izglītība kāda psihoterapijas virzienā. Psihoterapija ir ilgstošs process, jo pārmaiņas cilvēka personībā notiek ļoti lēnām. Pie psihoterapeita vērts pieteikties tad, ja cilvēks vairākkārt pamana, ka atkārto vienas un tās pašas kļūdas un vēlas ko mainīt šajā „apburtajā lokā”, nevar izveidot ilgstošas tuvas attiecības ar citiem cilvēkiem,  slikti jūtas pats ar sevi u.c.

Kā palīdz psihologs?

           Psihologs sniedz cilvēkiem individuālās konsultācijas, ka arī  strādā ar grupām.  Strādājot ar klientiem psihologs:   Uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatpunkta, nenosodot  Gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm  Cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt  Sniedz emocionālu atbalstu    Palīdz klientam atrast sevī resursus   Palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus   Konsultē klienta valodā   Sniedz nepieciešamo informāciju  

Psihologs  savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Ko psihologs nedara: * Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles  * Nedod vienīgo pareizo padomu  * Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā

 

publicēts no www.vsc.iem.gov.lv

 

 Kas ir sociālais pedagogs?

 • Sociālais pedagogs strādā ar bērnu, pedagogiem un ģimeni. Palīdz pilnveidot vidi, kurā dzīvo un mācās bērns. Ir svarīgi palīdzēt bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības. Sociālais pedagogs māca bērnam un vecākiem piedalīties socializācijas procesos, pieņemamu bērnam, sabiedrībai un ģimenei. Sadarbība paver iespēju attīstīt mērķtiecīgu un koordinētu darbību, kas vērsta uz palīdzības nodrošināšanu skolā un ģimenē. Skolas sociālais pedagogs koordinē komandas darbu.

 

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

           Klases audzinātājam, ja: • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ; • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās; • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība; • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija; • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā; • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi; • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

           Skolēnam, ja: • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt: • ir problēmas mājās; • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu; • ir mācīšanās grūtības; • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem; • ir atkarības problēmas u.c.

           Vecākiem, ja: • Radušās grūtības bērna audzināšanā; • Bērns bieži klaiņo un nenāk mājās; • Bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies; • Bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem; • Bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti; • Bērnam ir atkarības problēmas; • Ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

 

publicēts no www.visc.gov.lv