1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

avg.lv- avg.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

avg.lv tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Jo prasību nodrošināšana rada nesamērīgu slogu: 

Tīmekļvietne ir domāta Valsts ģimnāzijas skolēniem un pretendentiem.
Ģimnāzijā nav iespējams iestāties ar piekļūstamības problēmām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 15.12.2022. Izvērtēšanu veica Andris Zariņš.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: avg@riga.lv

Zvaniet: Kanceleja - 67612468, 67619028

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi .

Sūdzību iesniegšana

kancelejā

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.08.2023 un atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja Andris Zariņš direktora vietnieks.


Iestādes veikts vienkāršotais izvērtējums 15.12.2022.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
avg.lv daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ:

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.  
Pieejamajam video saturam nav pievienoti subtitri. 
Dažās portāla sadaļās un ievadformās navigācija tikai izmantojot  klaviatūru nav iespējama.

Vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 15.12.2022. 
Izvērtēšanu veica ģimnāzijas direktora vietnieks IT jomā A.Zariņš.

Novērtētās lapas

Galvenā navigācija

Pamatstruk-tūras pārbaude

Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss

Formu lauki un kļūdu paziņojumi

Attēlu tekstuālā alternatīva

Virsraksti

Krāsu kontrasti

Teksta izmēra tālummaiņa

Lapu nosaukumi

Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī

Multimediju (audio, video) satura alternatīvas

Sākumlapa

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Neattiecas

Neattiecas

Kontakti

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Neattiecas

Neattiecas

Izglītība

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Neattiecas

Neattiecas

Sasniegumi

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Neattiecas

Neattiecas

Iestāšanās

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Daļēji atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Neattiecas

Neattiecas

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

Uzstādiet pārlūkprogrammā speciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram, Chrome Screen readerCrome High contrast u.c.

Ja nepieciešams izmantot kancelejas tālruņus:

67612468, 67619028, vai rakstisku pieteikumu avg@riga.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Tīmekļvietni izmanto 800 - 850 skolēni, to vecāki un iestāšanās pretendenti.

Budžets piekļūstamības izvērtēšanai netiek piešķirts.