1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

ZPD sasniegumi

Valsts 47. skolēnu  ZPD konferences rezultāti 2023.gada 31.martā

Vietas-Rīgas-pilsetā_2024.docx

Uz valsts konferenci  tika izvirzīti 15 ZPD

1.vieta- 2 ZPD, 2.vieta-4 ZPD, 3.vieta- 2 darbi.

 

Skolēns

Zinātnes joma

Vadītājs

Iegū-tā vieta

Klase

1.

Evelina Brokere

psiholoģija

Ieva Gaile

1.

11.3

2.

Kristers Dervins

psiholoģija

Ieva Gaile

1.

11.1

3.

Daniela Gulbe

medicinas un veselības

zinātnes

S.Lapiņa

2.

11.2

4.

Inese Elīna Līce

izglītības zinātnes

M.Driksna

2.

12.4

5.

Patrīcija Katrīna Grīnberga

kulturoloģija

Linda Ozoliņa

2.

11.5

6.

Emīls Skadiņš

inženierzināt-nes

A.Mihno

2.

11.1

7.

Marts Matīss Mende

kulturoloģija

I.Drēviņa,

konsult.-             I. Ratinīka

3.

11.1

8.

Nikola Kukle

psiholoģija

Ieva Gaile

3.

11.3

2021./2022.m.g.

Valsts ZPD laureāti 

 

Autors

Klase

Darba nosaukums

Zinātnes nozare

Darba vadītājs

Vieta Rīgas konf.

Vieta valsts konfer.

1.

Ralfs Kārlis Liepiņlauskis

11.2

Bambuss kā alternatīva izejviela salīdzinājumā ar mazizmēra detaļu būvniecībā.

Inženier-zinātnes

A.Plēsuma

2.

1.

2.

Georgijs Cibuļskis

Mārtiņš Baškevics

11.1

Datora komponenšu ietekme uz datorā notiekošajiem procesiem

Tehnoloģijas (nformātika)

A. Kramēna-Juzova

2.

1.

3.

Katrīna Benediktova

11.3

Sociālo mediju ietekme uz pusaudžu un jauniešu labizjūtu

Psiholoģija

Ieva Gaile

2.

1.

4.

Beāte Gramala

11.4

Jauniešu akadēmisko sasniegumu saistība ar stresa līmeni, miega kvalitāti un kafijas lietošanas paradumiem

Psiholoģija

Ieva Gaile

1.

1.

5.

Annija Elīza Stabiņa

11.3

Zirgu labturība

Lauks. un veter. zinātnes

V.Strazda

2.

1.

6.

Danija Līva Kaune

11.3

Emocionālā vardarbība multiplikācijas filmās un tās ietekme uz sākumskolas vecumposma bērnu uztveri un uzvedību

Psiholoģija

Ieva Gaile

1.

2.

7.

Sofija Keiča

Katrīna Liepiņa

11.5

Grafiti kā tradicionālas prakses (tradīcijas) izpausme Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.

Kulturoloģija

A.Puķe

1.

2.

8.

Reinis Ciemiņš Oskars Majevskis

11.1

 

 

11.6

Kapitāldaļiņu opciju regulējuma ietekme uz jaunuzņēmu ekosistēmu Latvijā.

 

Sociālās zinātnes       (ekon.)

Ilona Geide,              I.Ratinīka

1.

2.

9.

Lelde Lazdāja

11.3

Emocionālā ēšana jauniešu vecumposmā un tās cēloņi

 

Psiholoģija

Ieva Gaile

2.

2.

10.

Artūrs Aparnieks

11.2

Plastmasas atkritumu apjoma novērtējums izskaloto aļģu sanesumos Baltijas jūras piekrastē

Dabaszinātnes ( biol)

V.Strazda

2.

2.

11.

Madara Dzelve

11.2

Alergēno iesnu, sabiedrībā aktuāla alergēna  ietekme uz jauniešu dzīves kvalitāti

Medicīnas un veselības zinātnes

V.Strazda

1.

3.

12.

Karīna Griķe

11.2

Mācību literatūras satura uztveramība dabaszinātņu 10.klases mācību saturā

Izglītības zinātnes

A.Plēsuma

2.

3.

13.

Mona Upeniece

11.4

Skolēna spēja realizēt ugunsdrošību regulējošos normatīvajos aktos definētos pienākumus ugunsdrošības jomā fiziskām personām, balstoties uz vidējās izglītības posmā apgūtajām kompetencēm

Izglītības zinātnes

A.Vanaga

2.

3.

14.

Madara Bērziņa

11.6

Individuālās sejas maskas kā potenciālais mikroplastmasas drauds vidē

Dabaszinātnes  (vides zinātne)

A. Kramēna-Juzova

2.

3.

15.

Santa Luīze Stivriņa

11.2

Patoloģiski mugurkaula izliekumi pusaudžu vidū un to cēloņi

Medicīnas un ves. zin

S.Lapiņa

2.

3.

16.

Anete Rebaine

11.4

Ģimenes jēdziens Satversmē un mūsdienu Latvijas likumdošanā un tā maiņas problēma.

Juridiskās zinātnes

I.Ratinīka

2.

Labklājības ministrijas specbalva

panākumi Rīgas reģiona ZPD konferencē 

 

Autors

Klase

Darba nosaukums

Zinātnes nozare

Darba vadītājs

Vieta Rīgas konferencē

1.

Marta Rozenberga

11.6

Soda bardzība kā pilngadīgu personu vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu prevencijas līdzeklis.

Juridiskās zinātnes

I.Ratinīka

1.

2.

Beāte Gramala

11.4

Jauniešu akadēmisko sasniegumu saistība ar stresa līmeni, miega kvalitāti un kafijas lietošanas paradumiem

Psiholoģija

Ieva Gaile

1.

3.

Danija Līva Kaune

11.3

Emocionālā vardarbība multiplikācijas filmās un tās ietekme uz sākumskolas vecumposma bērnu uztveri un uzvedību

Psiholoģija

Ieva Gaile

1.

4.

Madara Dzelve

11.2

Alergēno iesnu, sabiedrībā aktuāla alergēna  ietekme uz jauniešu dzīves kvalitāti

Medicīnas un veselības zinātnes

V.Strazda

1.

5.

Helma Caune

11.2

Jauniešu mutes higiēnas paradumu ietekme uz zobu aplikumu

Medicīnas un veselības zinātnes

S.Lapiņa

1.

6.

Patrīcija Krieviņa

11.4

Sievietes sevis meklēšanas un atrašanas ceļa analīze Lauras Vinogradovas garstāstā “Upe” semiotikas aspektā

Latviešu literatūrzinātne

A.Vanaga

1.

7.

Sofija Keiča

Katrīna Liepiņa

11.5

Grafiti kā tradicionālas prakses (tradīcijas) izpausme Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.

Kulturoloģija

A.Puķe

1.

8.

Reinis Ciemiņš Oskars Majevskis

11.1

 

 

11.6

Kapitāldaļiņu opciju regulējuma ietekme uz jaunuzņēmu ekosistēmu Latvijā.

Sociālās zinātnes       (ekon.)

Ilona Geide, Iveta Ratinīka

1.

9.

Linda Vasiļevska

11.2

Ketogēnās diētas lietošanas efektivitātes novērtējums

Medicīnas un veselības zinātnes

A. Kramēna-Juzova

2.

10.

Ralfs Kārlis Liepiņlauskis

11.2

Bambuss kā alternatīva izejviela salīdzinājumā ar mazizmēra detaļu būvniecībā.

Inženier-zinātnes

A.Plēsuma

2.

11.

Karīna Griķe

11.2

Mācību literatūras satura uztveramība dabaszinātņu 10.klases mācību saturā ''' 

Izglītības zinātnes

A.Plēsuma

2.

12.

Mona Upeniece

11.4

Skolēna spēja realizēt ugunsdrošību regulējošos normatīvajos aktos definētos pienākumus ugunsdrošības jomā fiziskām personām, balstoties uz vidējās izglītības posmā apgūtajām kompetencēm

Izglītības zinātnes

A.Vanaga

2.

13.

Anete Rebaine

11.4

Ģimenes jēdziens Satversmē un mūsdienu Latvijas likumdošanā un tā maiņas problēma.

Juridiskās zinātnes

I.Ratinīka

2.

14.

Emīlija A. Melbārde

Katrīna Mūrniece

11.5

 

 

11.4

Dažādu mūzikas žanru ietekme  attālināto mācību laikā jauniešiem.

Mākslas zinātne

L.Gaiķe

2.

15.

Katrīna Zingule

11.2

Uzņēmumu mārketinga aktivitātes atbilstoši e-komercijai Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā.

Sociālās zinātnes       (ekon.)

Ilona Geide,                   I. Ratinīka

2.

16.

Georgijs Cibuļskis

Mārtiņš Baškevics

 

11.1

Datora komponenšu ietekme uz datorā notiekošajiem procesiem

Tehnoloģijas (nformātika)

A. Kramēna-Juzova

2.

17.

Madara Balode

11.1

Patversmes suņu adoptētāju pievilcīgās un nepievilcīgās suņu īpašības, to veidošanās iemesli.

Socioloģija

Ieva Gaile

2.

18.

Katrīna Benediktova

11.3

Sociālo mediju ietekme uz pusaudžu un jauniešu labizjūtu

Psiholoģija

Ieva Gaile

2.

19.

Lelde Lazdāja

11.3

Emocionālā ēšana jauniešu vecumposmā un tās cēloņi

Psiholoģija

Ieva Gaile

2.

20.

Arturs Korņējevs

11.6

Latvijas Amatpersonu komunikācija

Socioloģija

Linda Ozoliņa

2.

21.

Madara Bērziņa

11.6

Individuālās sejas maskas kā potenciālais mikroplastmasas drauds vidē

Dabaszinātnes ( vides zinātne)

A. Kramēna-Juzova

2.

22.

Laura Čerpakovska

11.3

Antioksidanti tējās

Dabaszinātnes ( biol.)

V.Strazda

2.

23.

Enija Krauja

11.3

Sertralīna, allopurinola, varfarīna un doksiciklīna ekotoksikoloģiskā ietekme uz zaļaļģēm desmodesmus subspicatus un vēžveidīgajiem daphnia magna 

 

Dabaszinātnes ( biol.)

A. Kramēna-Juzova

2.

24.

Artūrs Aparnieks

11.2

Plastmasas atkritumu apjoma novērtējums izskaloto aļģu sanesumos Baltijas jūras piekrastē

Dabaszinātnes ( biol)

V.Strazda

2.

25.

Annija Elīza Stabiņa

11.3

Zirgu labturība

Laiksaimniecības un veterinārijas zinātnes

V.Strazda

2.

26.

Madara Liparte

11.2

Avenāju rūsas apkarošanas metode, lai samazinātu inficēto stādu ražas zudumus

Lauksaimniecības un veterinārijas zinātnes

V.Strazda

2.

27.

Santa Luīze Stivriņa

11.2

Patoloģiski mugurkaula izliekumi pusaudžu vidū un to cēloņi

Medicīnas un ves. zin

S.Lapiņa

2.

28.

Karlīne Elza Briede

11.2

Pundurbērza ģeneratīvās vairošanās sekmes Latvijā

Dabaszinātnes( biol.)

A. Kramēna-Juzova

3.

29.

Alise  Vilkauša

11.1

Mītiskais Lindas  Nemieras romānos “Kaķa lāsts”, “Septiņi”” un “Rīgas raganas”.

Latviešu literatūrzinātne

D.Pātaga

3.

30.

Konrāds Reznikovs

11.4

Atkarību veidi un to cēloņi, atbrīvošanās veidi jauniešu vecumposmā

Psiholoģija

Ieva Gaile

3.

31.

Maksims Rodins

11.6

Oglekļa un slāpekļa krāja priežu mežu nedzīvajā zemsegā Latvijā

Dabaszinātnes ( vides zina.)

Santa Miksone - Tukiša

3.

32.

Roberts JoņinsMārtiņš Pelcbergs

11.1

Rezonanse tiltos.

Dabaszin.               ( fizika)

A.Mihno

3.

33.

Marta Vīgante

11.3

UZTURA IETEKME UZ GLIKĒMISKĀS KONTROLES RĀDĪTĀJIEM

Dabaszinātnes

V.Strazda

3.

34.

Marta Zvagule

11.2

Enerģijas dzērienu ietekme uz cilvēka organismuMedic. Un veselības zina.

 

S.Lapiņa

3.

35.

Aleksa Vēvere

11.1

Loss of Content by Watching a Film Adaptation Instead of Reading a Book

Angļu filoloģija

I.Harmsone

3.

36.

Liene Rozenberga

11.5

Āgenskalnā slēptie ebreji holokausta laikā

Kulturoloģija

A.Puķe

3.

37.

Rēzija Piliņa

11.6

Elektroniskās komercijas popularitātes pieaugšana Latvijā Covid-19 pandēmijas laikā.

Sociālās zinātnes       (ekon.)

Linda Ozoliņa

kons.S.Kazaka

3.

38.

Roberts Rantiņš

11.1

Puzles salikšanas iespējas

Matemātika

A.Gruzinskis

3.

39.

Ralfs Ulmanis

11.4

Spēļu izveide UE4 un UNITY

Tehnoloģijas (nformātika)

A. Kramēna-Juzova

3.

40.

Marta Melnalksne

11.2

Sociālās distancēšanās ietekme uz 15-18 gadīgu jauniešu emocionālo labizjūtu

Psiholoģija

Ieva Gaile

3.

41.

Marta Ernštreite

11.6

Audzināšanas stili ģimenē un pusaudžu savstarpējās saskarsmes modeļa mijiedarbība

Psiholoģija

Linda Ozoliņa

3.

42.

Sonora Logina

11.3

Elementsastāva izpēte ārstniecības kliņģerītes (Calendula officinalis) auga daļās

Dabaszinātnes  ( ķīmija)

S. Skrinda

3.

43.

Aleksandra Šmeisa

Patrīcija Nikola Spriņģe

11.2

 

11.3

Kalcija fosfātu/biopolimēru kompozītmateriāli kaulaudu reģenerācijai

Dabaszinātnes  ( ķīmija)

S. Skrinda

3.

44.

Katrīna Tiltiņa

11.3

Gaisa piesārņojums no mehāniskajiem transporta līdzekļiem Rīgā

Dabaszinātnes ( vides zinātne)

Toms Krūmiņš

3.

45.

Eduards Sīlis

11.4

Svārstmigrācijas ietekme uz satiksmes intensitāti valsts autoceļa A1 posmā Baltezers-Saulkrasti

Dabaszinātnes

Toms Krūmiņš

3.

46..

Undīne Šķiere

11.1

Veloceliņa Rīga - Jūrmala nozīme Rīgas un Pierīgas veloinfrastruktūrā

Dabaszinātnes

Toms Krūmiņš

3.

47.

Gustavs Strazdiņš

11.2

Globālās navigācijas satelītu sistēmas precizitāte

Dabaszinātnes

Toms Krūmiņš

3.

48.

Turlā Beāte Anna

11.5

Ādas veseluma nozīme un tetēvojumu ietekme uz to jauniešiem vecuma posmā no 15 līdz 19.gadiem.

Medicīnas un veselības zinātnes

S.Lapiņa

3.

2020./2021.m.g.

Valsts skolēnu ZPD laureāti 

1. vietas- 4;      2. vietas- 9;     3. vietas- 6

 

Skolēns/-skolniece

Zinātnes joma

Iegūtā vieta

ZPD vadītājs/-a

1.

Marta Blankenfelde, 11.5

Latv.literatūrzinātne

1.

I.Ratinīka

2.

Miķelis Jurģis Bērziņš,11.1

Inženierzin. un tehnoloģijas

1.

RTU SPECBALVA

A.Upenieks

3.

Marija Slaidiņa, 11.1

Tieslietas

1.

V.Sondore

4.

Rēzija Elza Eizentāle, 11.5

Latv.valodniecība

1.

A.Vanaga

5.

Klinta Roķe, 11.3

Veselības zinātne

2.

S.Lapiņa

6

Andrejs Mežinskis, 11.1

Kulturoloģija

2.

K.Zariņa

7.

Annija  Kuzma, 11.6

Vēstures zinātne

2.

J.Lankovska

8.

Jegors Sņetkovs, 11.4

Krievu literatūrzinātne

2.

I.Ratinīka. konsultante- J.Strumpe

9.

Madara Santa Plauča, 11.6

Izglītības zinātnes

2.

L.Plauča

10.

Sonora Stašinska, 11.6

Veselības zinātne

2.

A.Kramēna

11.

Evelīna Birste,                  Emīlija Janševica, 11.6

Ekonomika

2.

S.Kazaka

12.

Elizabete Dreimane, 11.1

Soc.un ekon. ģeogrāfija

2.

I.Ratinīka

13.

 Kristaps Briedis, 11.2

Soc.un ekon. ģeogrāfija

2.

S.Miksone- Tukiša

14.

Dita Grīslīte, 11.6

Sociālās zinātnes

3.

S.Kazaka

15.

Laura Lesniece,                            Līva Krūmiņa, 11.4

Ekonomika

3.

S.Kazaka

16.

Kristiāna Biezuma,                  Laura Melliņa, 11.4

Tieslietas

3.

I.Ratinīka

17.

Līna Roderta, 11.6

Sociālās zinātnes

3.

I.Ratinīka

18.

Ričards Gudelis, 11.3

Veselības zinātne

3.

S.Lapiņa

19.

Elizabete Terēze Antāne, 11.4

Ekonomika

 

3.

LU SPECBALVA

S.Kazaka

 

Rīgas reģiona ZPD 45. konferencē 2021. gada 5. martā       
1. vietas- 8;        2. vietas-26;        3. vietas- 18         
  Skolēns/-skolniece  Zinātnes joma  Iegūtie punkti  Iegūtā vieta  ZPD vadītājs/-a 
1 Katrīna Luīze Ašmane,11.6  Tieslietas  91 1 I.Ratinīka 
2 Līna Roderta,11.6  Sociālās zinātnes  91 1 I.Ratinīka 
3 Dita Grīslīte,11.6  Sociālās zinātnes  93 1 S.Kazaka 
4 Marija Slaidiņa,11.1  Tieslietas  91 1 V.Sondore 
5 Klinta Roķe,11.3  Veselības zinātne  91 1 S.Lapiņa 
6 Andrejs Mežinskis,11.1  Kulturoloģija  95 1 K.Zariņa 
7 Karlīna Vegere,12.2  Bioloģija  92 1 V.Strazda 
8 Rēzija Elza Eizentāle, 11.5  Latv.valodniecība  98 1 A.Vanaga 
9 Justīne  Rūdule,11.5  Latv.valodniecība  89 2 A.Vanaga 
10 Rūta Ildze Tidriķe,11.6  Izglītības zinātnes  83 2 Linda  Ozoliņa 
11 Karlīne Jance,11.4  Ekonomika  87 2 S.Kazaka 
12 Anete Mārtuža,11.5  Kulturoloģija  80 2 A.Puķe 
13 Zanda Zaļakmene, 11.5  Kulturoloģija  85 2 A.Puķe 
14 Annija  Kuzma,11.6  Vēstures zinātne  84 2 J.Lankovska 
15 Kristiāna Biezuma,                   Tieslietas  82 2 I.Ratinīka 
Laura Melliņa,11.4 
16 Marta Kacēviča,11.5  Politoloģija  81 2 I.Ratinīka 
17 Elizabete Dreimane,11.1  Soc. un ekonom.  89 2 I.Ratinīka 
ģeogrāfija 
18 Laura Lesniece,                          Ekonomika  87 2 S.Kazaka 
Līva Krūmiņa,11.4 
19 Jegors Sņetkovs,11.4  Krievu literatūrzinātne  85 2 I.Ratinīka. kons. J.Strumpe 
20 Marta Blankenfelde,11.5  Latv.literatūrzinātne  83 2 I.Ratinīka 
21 Kristaps Briedis,11.2  Soc. un ekonom. Ģeogrāfija  82 2 S.Miksone- Tukiša 
22 Madara Santa Plauča,11.6  Izglītības zinātnes  83 2 L.Plauča 
23 Ričards Gudelis,11.3  Veselības zinātne  83 2 S.Lapiņa 
24 Armīns Dambergs,11.3  Kīmijas zinātne  81 2 S.Kreile 
25 Kristaps Ratnieks,11.2  Kīmijas zinātne  81 2 S.Kreile 
26 Sonora Stašinska,11.6  Veselības zinātne  83 2 A.Kramēna 
27 Elizabete Norenberga,11.1  Kulturoloģija  89 2 K.Zariņa 
28 Marta Dreimane,11.4  Kulturoloģija  80 2 K.Zariņa 
29 Miķelis Jurģis Bērziņš,11.1  Inženierzin. Un tehnoloģijas  80 2 A.Upenieks 
30 Laura Lazdāne,11.1  Fizika  83 2 A.Mihno 
31 Evelīna Birste,                   Ekonomika  87 2 S.Kazaka 
Emīlija Janševica,,11.6 
32 Roberts Rimicāns,11.3  Bioloģija  80 2 V.Strazda 
33 Roze Krauze,11.4  Bioloģija  80 2 A.Kramēna 
34 Elizabete Terēze Antāne,11.4  ekonomika  88 2 S.Kazaka 
35  Betija Kukaine,11.2  Kīmijas zinātne  68 3 S.Kreile 
36 Evelita Lapsa,11.4  Latv.literatūrzinātne  63 3 I.Ratinīka 
37 Anete Medniece,11.5  Latv.literatūrzinātne  75 3 I.Ratinīka 
38 Ulla Grīnberga,11.5  Izglītības zinātnes  76 3 I.Ratinīka 
39 Nils Saušķins,11.3  Veselības zinātne  67 3 S.Lapiņa 
40 Rūdolfs Jānis Striks,              Inženierzinātnes  69 3 A.Mihno 
Toms Laganovskis,11.1 
41 Toms Janušs,11.1  Inženierzinātnes  68 3 A.Mihno 
42 Mārtiņš Bričs,11.1  Fizika  74 3 A.Mihno 
43 Gustavs Tolmanis,11.1  Fizika  65 3 A.Mihno 
44 Reinis Arnolds Briņķis,11.2  Vides zinātnes  70 3 V.Strazda 
45 Lana Aleksejeva,11.2  Psiholoģija  68 3 Ieva Gaile 
46 Katrīna Timpare,11.3  Psiholoģija  73 3 Ieva Gaile 
47 Līva Ķirsone,11.2  Psiholoģija  66 3 Ieva Gaile 
48 Ralfs Klempners,11.4  Ekonomika  76 3 S.Kazaka 
49 Undīne Daņiļīna,11.2  Bioloģija  62 3 V.Strazda 
50 Šarlote Putirska,11.3  Bioloģija  70 3 V.Strazda 
51 Santa Zmuško,                          Bioloģija  79 3 V.Strazda 
Valters Vēģelis,11.3 
52 Una Štrausa,11.3  Bioloģija  71 3 A.Kramēna 

 2019./2020.m. g. 

Ģimnāzijai pirmā vieta valstī ZPD izstrādē

Skolēnu  44. zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti Rīgas reģionā un valstī

Valsts posmam šogad no visiem reģioniem izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi. Godalgoti 216 darbi un 266 skolēni. Mūsu ģimnāzija valsts konferencē piedalījās ar 21 ZPD, ko izstrādājuši 24 skolēni un vadījuši 15 pedagogi. Valstī apbalvojumus ieguvuši 14 ZPD, ko izstrādājuši 14 skolēni un vadījuši 11 pedagogi.

ĀVĢ rezultāti ZPD konkursā

1.vieta

2. vieta

3.vieta

Rīgas reģions

  8

13

6

Valsts konference

2

5

7

Valsts lasījumu specbalva ( LU)

Marijai Kairānei- ķīmijas zinātnē

 

Valsts skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences laureāti

 

ZPD autors

Zinātnes joma

Darba vadītājs

Iegūtā vieta

1.

Matīss Šalms, 11.2

veselības zinātnes un medicīna

Silvija Kreile

1.

2.

Laura Jirgensone, 11.3

psiholoģija

Ieva Gaile

1.

3.

Marija Kairāne, 11.2

ķīmija

Silvija Kreile

2.

4.

Ance Renāte Pundure, 11.5

latviešu valodniecība

Anita Vanaga

2.

5.

Edīte Gaigala, 11.2

veselības zinātnes un medicīna

Sandra Lapiņa

2.

6.

Aiga Andra Dručka, 11.3

veselības zinātnes un medicīna

Agnese Kramēna

2.

7.

Kristiāna  Anna Melberga, 11.6

ekonomika un izņēmējdarbība

Santa Kazaka

2.

8.

Paula Elizabete Garā, 11.5

angļu filoloģija

Ilze Kruglauža

3.

9.

Miks Bļodnieks, 11.1

fizika

Aigars Mihno

3.

10.

Laura Ozola, 11.2

veselības zinātnes un medicīna

Vaira Strazda

3.

11.

Matīss Villa, 11.6

ekonomika un izņēmējdarbība

Santa Kazaka

3.

12.

Elīza Šneidere, 11.4

ekonomika un izņēmējdarbība

Santa Kazaka

3.

13.

Anete Krūkle, 11.1

izglītības zinātnes

Valentīna Andersone

3.

14.

Līva Vaivade, 11.6

izglītības zinātnes

Iveta Ratinīka

3.

 

2018./2019.m.g.

11.klašu skolēnu rezultāti valsts 43. skolēnu ZPD konferencē 2019. gada 12. aprīlī

apbalvoti 13 darbi, 17 skolēni

 

Skolēns

Zinātnes nozare

Vadītājs

Iegūtie punkti

Iegūtā vieta

1.

Toms Ekmanis, 11.3

Dabaszinātnes           

(bioloģija)

V.Strazda

109

1.

Kandidāts statptaut. konkursam

2.

Anna Jansone,11.3

Humanitārās zin.

(latviešu literatūrzinātne)

V.Sondore

114

1.

LU specbalva humanit. zinātnēs

3.

Georgs Alberts Pimanovs,11.4

Humanitārās zin.

(latviešu literatūrzinātne)

A.Vanaga

117

1.

4.

Klaudija Lisovska, Kristiāns Feldmanis, 11.4

Humanitārās zin.

(latviešu literatūrzinātne)

A.Vanaga

114

1.

5.

Tīna Karlīne Kivliņa,11.5

Humanitārās zin.

(latviešu literatūrzinātne)

I.Ratinīka

106

2.

6.

Klaudija Aišpure,11.2

Dabaszinātnes

 (ķīmija)

S.Veldze

105

2.

7.

Emīls Žubulis,11.4

Medicīna un vesel. zinātnes

M.Eglīte

111

2.

8.

Anete Bukane, Anna Ramane, 11.6

Sociālās zin.  

 (psiholoģija)

Linda Ozoliņa

106

2.

9.

Airita Skaldere, 11.3

Dabaszinātnes           

(ķīmija)

S.Veldze

100

3.

10.

Edvards Baranovs, Mārtiņš Jaunzems, 11.1

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

S.Zembkovskis

102

3.

11.

Krišjānis Noviks,11.1

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

A.Upenieks

100

3.

12.

Matīss Kataņenko,11.4

Ekonomika un uzņēmējdarbība

S.Kazaka

102

3.

13.

 Annija Punte, Anna Rutmane, 11.2

Medicīna un vesel. zinātnes

S.Lapiņa

105

3.

 

 


2017./2018. m. g.

 

 

 

Rīgas reģiona konference

Valsts konference

Darba zinātniskais vadītājs

Skolēns

Zinātnes joma

Vieta

Vieta

 

1.

Kirils Ēcis, 11.5

Latviešu literatūrzinātne

1.

1.

Iveta Ratinīka

2.

Marta Zobena, 11.2

Politoloģija

1.

2.

Iveta Ratinīka

3.

Linda Vismane,11.5

Marta Sudrabiņa,11.5

Latviešu literatūrzinātne

3.

3.

Dace Simsone

4.

Jānis Hūns,11.1

Kristers Melnis,11.1

Fizika

-

3.

Ansis Ēcis

5.

Marta  Krūmiņa,12.1

Socioloģija

1.

-

Santa Kazaka

6.

Anna Annija Bulzga,11.6

Selīna Stepsone,11.6

Ekonomika

3.

-

Santa Kazaka

7.

Alīna Platpīre,11.2

Psiholoģija

3.

-

Ieva Gaile

8.

Elmārs Toms Mauerzaks,11.1

Mākslas zinātne

2.

-

Agnese Puķe

9.

Annija Krūmiņa,11.5

Jana Ulrika Māliņa,11.5

Kulturoloģija

3.

-

Dace Simsone

Rīgas reģiona zinātniskās pētniecības konferencē uzstājās 39 darbu autori, no kuriem uz valsts ZPD konferenci izvirzīts ģimnāzijas skolēnu 31 pētījums. Vērtēšanā visaugstākos punktus ( maksimāli  100 punkti)  ieguvuši:

Elmārs Toms Mauerzaks, 11.1 kl. ( mākslas zinātne) - 99 punkti

Kirils  Ēcis,11.5 kl. ( latviešu literatūrzinātne)-95 punkti

Marta Zobena, 11.2 kl. ( politoloģija) -89 punkti.

LU reģionālajā ZPD konkursā  vērtēšanas komisija apbalvoja 3 labākos katras zinātnes jomas pētījumus. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 8 pētījumi ieguvuši      1.-3. pakāpi:

 Kirils Ēcis ,11.5- 1.pakāpe ( latviešu literatūrzinātne)

 Marta Zobena, 11.2 .- 1.pakāpe ( politoloģija)

Marta Krūmiņa,12.1 – 1.pakāpe ( socioloģija)

 Elmārs Toms Mauerzaks,11.1 - 2. pakāpe ( mākslas zinātne)

Anna Annija Bulzga, Selīna Stepsone,11.6- 3.pakāpe ( ekonomika)

 Linda Vismane, Marta Sudrabiņa,11.5- 3.pakāpe ( latviešu literatūrzinātne)

Annija Krūmiņa, Jana Ulrika Māliņa,11.5- 3.pakāpe ( kulturoloģija)

Alīna Platpīre, 11.2- 3.pakāpe ( psiholoģija)

 

2016./ 2017.m.g.

Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences laureāti 2017. gada martā

2017.g. Labi sasniegumi Rīgas reģiona skolēnu ikgadējā ZPD konkursā

24. martā noslēdzās Rīgas reģiona skolēnu ZPD konkurss, kurā ar 64 darbiem piedalījās mūsu ģimnāzijas 11. klašu audzēkņi, kuri, tāpat kā viņu ZPD vadītāji, zinātniskajā pētniecībā ieguldījuši daudz intelektuālā darba un radošuma. Pamatojoties uz Rīgas reģiona ZPD izvērtēšanas komisiju slēdzienu, uz valsts konkursu tiek sūtīti 30 darbi jeb 46,9 % no reģiona konkursam iesniegtajiem pētījumiem, kas izstrādāti 18 zinātnes jomās.

Valsts konkursam iesniegtos ZPD izstrādājuši 35 mūsu ģimnāzijas 11. klašu skolēni un vadījuši 12 ģimnāzijas pedagogi.

 

2015./2016 m.g.

     No 2016. gada 22.-24. aprīlim notika Latvijas skolēnu 40. skolēnu zinātniskā konference, kas ir 40. jubilejas konference skolēnu zinātniskajai kustībai Latvijā. Tādēļ konferences atklāšanā tika īpaši godināti skolotāji, kuriem šajos gados bijuši augsti valsts rezultāti skolēnu zinātnē. IZM  Pateicības rakstu izglītības ministrs K. Šadurskis pasniedza arī ĀVĢ skolotājām  Laurai Fjodorovai, Ivetai Ratinīkai un Anitai Vanagai.

         Ģmnāzijai valsts konferencē šogad ir  augsti rezultāti: saņemti 13 apbalvojumi un 1 VISC Pateicība par zinātniski un estētiski nevainojamu  fizikas stenda referāta noformējumu  (autori- 11.1 klases skolēni  Ansis Bernards un Jānis Tone, darba vadītājs- Jānis Krūmiņš).

Daudzinām  valsts laureātus un viņu skolotājus!  Pateicība visiem ģimnāzijas 11. klašu 34 darbu autoriem un vadītājiem, kuru pētījumi  pēc Rīgas pilsētas ZPD vērtēšanas komisiju lēmuma tika iesniegti  valsts konkursam!

  Skolēns Zinātnes joma ZPD vadītājs Vieta Latvjijā Piezīmes
1 Kristīne Beļūne,
Laura Anna Grizāne,
11.2
vides zinātne L.Fjodorova I Uzstājās plenārsēdē 24.IV
2 Sabīne Asere , Elīna Krūze,11.1 politoloģija I.Ratinīka I Uzstājās plenārsēdē 24.IV
3 Lelde Jegorova, Marta Rimaševska, 11.2 psiholoģija Ieva Gaile I  
4 Annija Grīva, 11.4 psiholoģija Ieva Gaile II  
5 Marta Daugavvanaga, 11.2 pedagoģija Ieva Gaile II  
6 Reinis Bagāts, 11.1 kulturoloģija I. Ratinīka II  
7 Reinis Krastiņš, 11.5 mākslas zinātne I. Ratinīka II  
8 Krišs Jānis Kairis, 11.5 latviešu valodniecība A.Vanaga II  
9 Katalīna Bernāne, 11.5 latviešu literatūrzin. un vēsture A.Vanaga III  
10 Emija Emīlija Grigorjeva,11.5 latviešu literatūrzin. un vēsture A.Vanaga III  
11 Valters Artūrs Mičulis, 11.1 fizika J.Krūmiņš III  
12 Ansis Bernards, Jānis Tone, 11.1 fizika J.Krūmiņš III Īpaša VISC Pateicība par fizikas stenda referāta noformējumu
13 Vitolds Škutāns, 11.4 informātika S.Zembkovskis III Uzstājās plenārsēdē 24.IV

Sasniegumi Valsts ģimnāziju skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu  konferencē 2016.

    Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem augsti sasniegumi Valsts ģimnāziju skolēnu  zinātniski pētniecisko darbu  konferencē, kas 2016. gada 18.aprīlī norisinājās  Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un kas šogad notiek Valsts ģimnāziju 20 gadu pastāvēšanas zīmē.

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu rezultāti Valsts ģimnāziju konferencē Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā                 2016. gada 18.aprīlī (uzstājās 18 autori ar 16 darbiem)

Rezumējums: 1.vieta- 7 darbiem , 8 skolēniem;

                                                  2.vieta – 3 darbiem, 4 skolēniem;

                                                 3. vieta – 6 darbiem, 6 skolēniem

 

Skolēns

Klase

Zinātnes joma

ZPD vadītājs

Vieta

1.

Norberts Naglis, Gustavs Nelsons

11.1

inženierzinātnes

J.Krūmiņš, J.Avotiņš

I

2.

Karīna Meta Skurule

11.1

inženierzinātnes

A. Ēcis

I

3.

Sigita Gavare

11.1

fizika

J.Krūmiņš

I

4.

Sintija  Zalumska

11.4

psiholoģija

Ieva Gaile

I

5.

Jurģis Ādams Briedis

11.4

ķīmija

I.Gorkina

I

6.

Arta  Lipora

11.5

latviešu valodniecība

A.Vanaga

I

7.

Santa Šurma

11.2

vides zinātne

L.Fjodorova

I

8.

Liene Dzilna

11.3

bioloģija

V.Strazda

II

9.

Edgars Poga

11.5

politoloģija

I.Ratinīka

II

10.

Fricis Roderts, Kārlis Zariņš

11.1

socioloģija

S.Kazaka

II

11.

Tomass Vite

11.3

ķīmija

L.Fjodorova

III

12.

Elīna Brahmane

11.3

vides zinātne

L.Fjodorova

III

13.

Linda Zandere

12.5

Zemes zinātnes

S.Miksone- Tukiša

III

14.

Emīlija Vimba

11.5

vēsture  un kultūrvēsturiskais mantojums

A.Nudiens

III

15.

Lolita Luīze Rozīte

11.6

inženierzinātnes

S.Zembkovskis

III

16.

Ralfs Fogels

11.2

ekonomika

S.Kazaka

III

 

Sasniegumi gada Rīgas ZPD konkursā 2016.

 23. martā  ar augstiem rezultātiem noslēgusies Rīgas 40. skolēnu  ZPD konference. Rīgas pilsētā tajā piedalījās 54 skolas, kas vērtēšanas komisijām  iesniedza 382 darbus. ĀVĢ  iesniedza  58 ZPD, prezentēt savu pētījumu tika  uzaicināti 52  mūsu ģimnāzijas darbu autori.

        Rīgas konkursā apbalvoti  58 mūsu ģimnāzijas 11. klašu skolēni, kuri  izstrādājuši  46 darbus, ko vadījuši 11 pedagogi : 1. vieta-10  darbiem, 2. vieta-12 darbiem, 3. vieta-11 darbiem, Atzinība -13 darbiem.

    34 ģimnāzijas 11. klašu skolēnu ZPD iesniegti valsts vērtēšanas komisijai, un to autori gatavojas valsts ZPD konkursam, kas notiks 2016. gada 22., 23. un 24.aprīlī.

 

...ĀVĢ sasniegumi 2016. gada Rīgas ZPD konkursā...

 

 

ĀVĢ pirmā vieta valstī jau otro gadu pēc kārtas !  

2014./2015.m.g.

Latvijas skolēnu 39. zinātniskajā konferencē  ģimnāzijas 11. klašu skolēni sasnieguši  augstus rezultātus, iegūstot  5- 1.vietas3 - 2.vietas1 - 3.vietu.

Godinām īpaši Ņikitu Sergejevu ( 11.2 kl.), kurš piedalīsies Eiropas jauno zinātnieku konferencē ķīmijas zinātnē, kā arī viņa darba vadītājas Lauru Fjodorovu  un Ēriku Bizdēnu!

 

 

Skolēns

Vieta

Zinātnes joma

Pedagogs

Piezīmes

1.

Ņikita Sergejevs

1.vieta

ķīmija

L.Fjodorova, Ē.Bizdēna

Uzstājās  26.IV kā savas sekcijas pārstāvis plenārsēdē

2.

Luīze Anna Lejniece

1.vieta

kulturoloģija

D. Simsone

Uzstājās  26.IV kā savas sekcijas pārstāve plenārsēdē

3.

Raimonds Ķirķis

1.vieta

latviešu literatūrzinātne

I.Ratinīka

 

4.

Marta Meļņika

1.vieta

ekonomika

S.Kazaka

Uzstājās  26.IV kā savas sekcijas pārstāve plenārsēdē

5.

Elīna Freimane

Sendija Ezerkalne

1.vieta

politoloģija

I.Ratinīka

Uzstājās  26.IV kā savas sekcijas pārstāvesplenārsēdē

6.

Verners Kalniņš

2.vieta

latviešu literatūrzinātne

I.Ratinīka

 

7.

Rainers Mūrnieks

2.vieta

pedagoģija

Ieva Gaile

 

8.

Guna Pētersone

2.vieta

mākslas zinātne

A. Puķe

 

9.

Jānis Dāvis Osipovs

3.vieta

ķīmija

L.Fjodorova, Ē.Bizdēna

 

10.

Kristaps Māris Greitāns

 -

inženierzinātnes

J.Krūmiņš

Pateicība par zinātniski un estētiski augstvērtīgu stenda referāta noformējumu

                                             

foto galerijā

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu Valsts ģimnāziju zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2015.gada 17.aprīlī Cēsīs.

 

Skolēni

Darba nosaukums

Sekcija

Darba vadītājs

Iegūtā vieta

1.

Anete Jana Mateisāne

Differences between American English and British English in Written Form

Cittautu (angļu) valodniecība un literatūrzinātne

Mārtiņš Driksna

2.vieta

2.

Katrīna Maslova,11,1

Iespiedplašu izgatavošana un projektēšana

inženierzinātnes

J.Krūmiņš, konsult.- M.Meļķis, RTU

1.vieta

3.

Linda Tiltiņa,11.1

Lodes grūšanas izdevīgākais paņēmiens

fizika

Jānis Krūmiņš

1.vieta

4.

Karine Rutlauka, 12.3

Rotējoša sportista inerces moments

fizika

Aigars Mihno

Atzinība

5.

Berta Pulmane,    11.3

Personvārda un personības mijiedarbība tās attīstības un veidošanās procesā

psiholoģija

Ieva Gaile

3.vieta

6.

Paula Sirmā, 11.3

Improvizācijas teātris kā personības kreativitātes veicinātājs

psiholoģija

Ieva Gaile

1./2.vieta

7.

Jana Moisja,11.4

Placebo efekta fenomens un tā izmantošanas iespējas ārstniecībā

psiholoģija

Ieva Gaile

Atzinība

8.

Alise Suškeviča, 11.5

Madara Tomihina,11.5

Muzejpedagoģiskās metodes izmantojums mācību procesā.

pedagoģija

Valentīna Andersone,

Iveta Ratinīka

2.vieta

9.

Krista Otmane,11.2

Agrīno acāliju šķirņu salīdzināšana Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā

bioloģija

Vaira Strazda

Atzinība

10.

Katrīna Vektere, 11.2

Suņu uzvedības problēmas un to korekcija

bioloģija

Vaira Strazda

2.vieta

11.

Rihards Krupinskis, 11.4, Nauris Muskats, 11.4kl.

Ieguvumi un zaudējumi pašnodarbinātā statusā

socioloģija

Santa Kazaka

1.vieta

12.

Agnese Anta Liepiņa,11.3

Degšanas ietekme uz mežu atjaunošanos

Vides zinātne

Laura Fjodorova

1.vieta

13.

Signe Podniece, Laura Ivanova,11.3

Zirgkopības ietekme uz dabu jāšanas sporta centrā                „ Kleisti”

Vides zinātne

Laura Fjodorova

2.vieta

14.

Agnese Liepiņa, 11.1

Kultūrzīmes Jāņa Joņeva grāmatā „ Jelgava 94”

Latviešu literatūrzinātne un vēsture

Agnese Puķe

1.vieta

15.

Lauma Freimane, Vladislava Timčenko

Sabiedrības informētība par  otrā tipa cukura diabētu

Veselības zinātne

Santa Kazaka

Atzinība

Bilance:  6-1.vietas,4-2.vietas,1-3.vieta, 4 Atzinības 

Iepriekšējo gadu sasniegumi:

2014 Valsts lasījumi

2014 Valsts ģimnāziju konference

2013 Valsts lasījumi

2013 Valsts ģimnāziju konference