1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Izglītības programmas

fizika, matemātika un matemātiskā analīze

31013011
   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  

LICENCE

ķīmija un bioloģija              

31013011
   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma   

 LICENCE

komerczinības un informāciju tehnoloģijas 

31013011
   Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma     

 LICENCE

valodas un kultūra  

                     
31011011   
   Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma  

 LICENCE         

                 
7.-9. klase                 


 23011111     
   Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programma

 LICENCE