1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Dokumenti

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums 2011  ,  grozījumi 2017

Reģistrācijas apliecīb 2015

Izglītības iestādes akreditācijas lapa 2017

Izglītības programmas akreditācijas lapa 2017

Aktīvās izglītības programmu licences

Pašnovērtējuma zinojums 2021

Attīstības plāns 2018

Audzinašanas programma 2020

Iekšējie noteikumi

Darba kārtibas noteikumi 2019

Iekšejās kārtIbas noteikumi izglitojamie 2020

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un ārpusskolas pasākumos

Atbalsta grupas darba noteikum 2015

Noteikumi par kārtību, kādā ĀVĢ uzturas nepiederošas personas

ĀVģ Skolēnu mācību sniegumu vērtēšanas noteikumi 2022 (7.,8.,10.,11.kl.)

1 piel tematiskā plāna matrica.doc

2 piel NPD paraugs vērtešanas tabula.doc

3 piel Vērtešamas kritēriji pētniecibas darbā 10 kl.doc

Mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi 2017  (9.,12.kl.)

 

Drošība

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un ārpusskolas pasākumos 2016

1. piel. Drošība mācību kabinetos un ārpusskolas pasākumos

2. piel. Skolēnu saraksts pasākumiem

3. piel. Drošība ekskursijā un pārgājienā

4. piel. Drošība sporta sacensībās

Personas datu apstrāde

Par personas datu apstradi 2018

Piekrišana bērna personas datu apstrādei Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

Piekrišana bērna personas datu apstrādei citā iestādē

Pilngadīgas personas piekrišana datu apstrādei ĀVĢ 

Pilngadīgas personas piekrišana datu apstrādei citā iestadē 

Trauksmes celšanas kārtība 

Trauksmes celšanas kārtība 2020

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr.67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)

COVID 19

Grozijumi noteikumos par Covid- 19 ierobežošanu

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu