1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Dokumenti

Nolikums

2017 Akreditācija ĀVĢ.doc

2017 ĀVĢ IP akreditācijas lapa.doc

Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Pašnovērtējuma ziņojums 2010 

Attīstības plāns 

Reģistrācijas apliecība

Programmu licences un akreditācijas lapas

Noteikumi

 

Iekšejās kārtIbas noteikumi izglitojamiem

Dienesta viesnīcas darba kārtibas noteikumi

Atbalsta grupas darba noteikumi 

Not_par_kartibu_kada_AVG_uzturas_nepieder_personas.doc

AVG-darba-kartibas-noteikumi.doc

Vērtēšana

Macibu-sasniegumu-vertesanas-noteikum.doc

1._piel_NPD_paraugs_2016.doc

2._piel_proj_vertesana.doc

3_piel_ZPD_kriteriji_protokols.doc

4._piel_Sports_vert_kriteriji.doc

5._piel_esejas_vert_kriteriji_Latv_val.doc

6._piel_parspried_vert_kriteriji_latvval.doc

7._piel_parspriedums_vesture_kriteriji.doc

8._piel_runas_prasmju_kriteriji_svesval.doc

9._piel_prezentac_individ_grup_darbs_vertes_krit.doc

10._piel_Argum_eseja_ekonom_komerczinibas.doc

11._piel_Prakt_darbi_darbmac_tehnolog_vertes_kriter.doc

12._piel_Referata-vert_krit.doc

13._piel_Plasaki_majasd_matematika.doc

14._piel_Prakt_d_LD_dabaszinatnes vert.doc

15._piel_PLD-dabaszinatnes_-vertes_-kriteriji.doc

16._piel_Mutvardu-parbaudes-darbs-dabaszinatnes.doc

17._piel_Modeli-biologija_kimija.doc

18._piel_Saisinajumu-sar_-temat_planam.doc

19._piel-_-Liter_valoda-domraksta-atsev_vertejums.doc

20._piel_Vizualas-makslas-darbu-vertesana.doc

Drošība

Not-par-DROSIBU-mac-kab-un-arpussk-p.doc

1._piel_dros_noteik_instrukt_kabineta_2016.docx

2._piel_klases_skolenu_saraksts_2016.doc

3._piel_dros_noteik_instrukt_ekskursijam_2016.docx

4._piel_dros_noteik_sacensibas_2016.docx

Personas datu apstrāde

Par-personas-datu-apstradi.pdf

Vecaku_piekrisana_AVG.docx

Vecaku_piekrisana_cita_iestade.docx

Pilngadigs_skolnieks_AVG.docx

Pilngadigs_skolnieks_cita-iestade.docx

Trauksmes celšanas kārtība 

Trauksmes_celsanas_kartiba.doc      Pielikums.docx

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr.67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)