1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Dokumenti

Pašvērtējuma ziņojums 2023

Pašvērtējuma ziņojums 2022

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas nolikums 2011  ,  grozījumi 2017

Reģistrācijas apliecība 2015

Izglītības iestādes akreditācijas informācija 2023

Aktīvās izglītības programmu licences

Pašnovērtējuma zinojums 2021

Attīstības plāns 2022_2024

Audzināšanas programma 2020 2023

Iekšējie noteikumi

Darba kārtības noteikumi

AVG iekšējās kārtibas noteikumi

Atbalsta grupas darba noteikumi

Noteikumi par kārtību, kādā ĀVĢ uzturas nepiederošas personas

ĀVģ Skolēnu mācību sniegumu vērtēšanas noteikumi

1. 2 piel. NPD paraugs 2023 

1. piel. tem. plāna 

3. piel. Vērteš kritēriji pētniecibas darbs 10.kl. 

 

Drošība

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un ārpusskolas pasākumos

1. piel. Drošība mācību kabinetos un ārpusskolas pasākumos

2. piel. Skolēnu saraksts pasākumiem

3. piel. Drošība ekskursijā un pārgājienā

4. piel. Drošība sporta sacensībās

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Personas datu apstrāde

Par personas datu apstradi

Piekrišana bērna personas datu apstrādei Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

Piekrišana bērna personas datu apstrādei citā iestādē

Pilngadīgas personas piekrišana datu apstrādei ĀVĢ 

Pilngadīgas personas piekrišana datu apstrādei citā iestadē 

Trauksmes celšanas kārtība 

Trauksmes celšanas kārtība 2020

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr.67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)

COVID 19

Grozijumi noteikumos par Covid- 19 ierobežošanu

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu