1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Dokumenti

Nolikums

2017 Akreditācija ĀVĢ.doc

2017 ĀVĢ IP akreditācijas lapa.doc

Pašnovērtējuma ziņojums 2016

Pašnovērtējuma ziņojums 2010 

Attīstības plāns 

Reģistrācijas apliecība

Programmu licences un akreditācijas lapas

Audzinasanas-programma_2020.doc

Noteikumi

 

GVA-20-2-nts_Izglitibas-proces-organizesana-nodros.docx (covid-19)

Iekšejās kārtIbas noteikumi izglitojamiem

Dienesta viesnīcas darba kārtibas noteikumi

Atbalsta grupas darba noteikumi 

Not_par_kartibu_kada_AVG_uzturas_nepieder_personas.doc

AVG-darba-kartibas-noteikumi.doc

Vērtēšana

GVA-20-04-nts-Macibu-sasniegumu-vertesanas-noteikumi.doc (7.10.kl.)

1_piel_tem_plana-matrica_2020.doc

2_piel_NPD_paraugs_2020.doc

3_piel_Vertes_kriteriji_petniecibas-darbs_10_kl_2020.doc

GVA-17-3-nts-Macibu-sasniegumu-vertesanas-noteikum.doc (8.,9.,11.,12.kl.)

1._piel_tem plana_paraugs_.doc

2_piel_proj_vertesana.doc

3_piel_ZPD_kriteriji_protokols.doc

4._piel_Sports_vert_kriteriji.doc

5._piel_esejas_vert_kriteriji_Latv_val.doc

6._piel_parspried_vert_kriteriji_latvval.doc

7._piel_parspriedums_vesture_kriteriji.doc

8._piel_runas_prasmju_kriteriji_svesval.doc

9._piel_prezentac_individ_grup_darbs_vertes_krit.doc

10._piel_Argum_eseja_ekonom_komerczinibas.doc

11._piel_Prakt_darbi_darbmac_tehnolog_vertes_kriter.doc

12._piel_Referata-vert_krit.doc

13._piel_Plasaki_majasd_matematika.doc

14._piel_Prakt_d_LD_dabaszinatnes vert.doc

15._piel_PLD-dabaszinatnes_-vertes_-kriteriji.doc

16._piel_Mutvardu-parbaudes-darbs-dabaszinatnes.doc

17._piel_Modeli-biologija_kimija.doc

18._piel_Saisinajumu-sar_-temat_planam.doc

19._piel-_-Liter_valoda-domraksta-atsev_vertejums.doc

20._piel_Vizualas-makslas-darbu-vertesana.doc

Drošība

Not-par-DROSIBU-mac-kab-un-arpussk-p.doc

1._piel_dros_noteik_instrukt_kabineta_2016.docx

2._piel_klases_skolenu_saraksts_2016.doc

3._piel_dros_noteik_instrukt_ekskursijam_2016.docx

4._piel_dros_noteik_sacensibas_2016.docx

Personas datu apstrāde

Par-personas-datu-apstradi.pdf

Vecaku_piekrisana_AVG.docx

Vecaku_piekrisana_cita_iestade.docx

Pilngadigs_skolnieks_AVG.docx

Pilngadigs_skolnieks_cita-iestade.docx

Trauksmes celšanas kārtība 

Trauksmes_celsanas_kartiba.doc      Pielikums.docx

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr.67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)