1. English

Dienesta viesnīca

     

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca darbojas izglītojamo vajadzībām mācību gada laikā, bet pārējā laikā sniedz maksas pakalpojumus. Izmaksu tāmi par viesnīcas izmantošanu apstiprina Rīgas dome.

Uz vietas piešķiršanu Viesnīcā var pretendēt  64 ģimnāzijas izglītojamie, kuru dzīves vieta ir ārpus Rīgas.

Vairāk informācijas zvanot viesnīcas vadītājai Ievai Drēviņai  mobil.  29224725  (darba laikā).

Viesnīcas dežuranta tālrunis - 67619095

viesnicas_iesniegums-2016.doc

... Nolikums, iesniegums, līgums...