1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

10. klasē

Iesniedzamie dokumenti

Kārtojot dokumentus, jāuzrāda iestājpārbaudījuma kodu lapa un skolēna personu apliecinošs dokuments.

  1. Vecāku iesniegums uz 10. klasi
  2. Apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu
  3. Sekmju lapa par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu
  4. Fotokartīte - 3 x 4
  5. Bērna medicīnas karte 026/u
  6. Vecāku atļaujas par datu apstrādi ( 2 dokumenti)
  7. Iesniegums dienesta viesnīcai ( pēc vajadzības)

avg.lv tīmekļa vietnē atrodamo dokumentu veidlapas ieteicams aizpildīt jau mājās, tie iesniedzami klātienē.

 

ĀVĢ apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.