1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

10. klasē

Iesniedzamie dokumenti

Kārtojot dokumentus, jāuzrāda iestājpārbaudījuma kodu lapa un skolēna personu apliecinošs dokuments.

  1. Vecāku iesniegums uz 10. klasi
  2. Apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu
  3. Sekmju lapa par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu
  4. Fotokartīte - 3 x 4
  5. Bērna medicīnas karte 026/u
  6. Vecāku atļaujas par datu apstrādi ( 2 dokumenti)
  7. Iesniegums dienesta viesnīcai ( pēc vajadzības)

avg.lv tīmekļa vietnē atrodamo dokumentu veidlapas ieteicams aizpildīt jau mājās, tie iesniedzami klātienē.