1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Ģimnāzija

Ģimnāzijas vizītkarte

Vērtības: atbildība - taisnīgums - piederība - drošība

 

     Vīzija

Ģimnāzijas darbība virzīta uz 21.gadsimtam aktuālo zināšanu sabiedrību un izglītību kā vērtību, kur

  • skolēni spēj  kritiski analizēt mācību informāciju,
  • efektīvi lieto  informāciju tehnoloģijas,
  •  pastāvīgi izmēģina un ievieš jauninājumus savā darbībā,
  • mācīšanās mācīties ir nozīmīgs priekšnoteikums skolēna vispusīgai attīstībai un aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīves norisēs.

 

    Misija

 Izglītības rezultātu ģimnāzijā apliecina

  • skolēnu zināšanas un sabalansēta, nākotnes vajadzībām atbilstošu prasmju konkurētspējīga izmantojamība turpmākajā izglītībā un karjerā,
  • sasaiste ar Latvijas un Eiropas vērtībām,
  •  ģimnāzijas absolventu  spēja  atbildīgi vadīt pastāvīgas pārmaiņas sabiedrībā, tautsaimniecībā, kultūrā.
  • augsti kvalificēti, kompetenti, uz izaugsmi un izcilību orientēti pedagogi.

    Ģimnāzijas darbības stratēģiskais mērķis

    Veidot  kvalitatīvu, iekļaujošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu, pāreju uz skolēncentrētu, kompetencēs balstītu izglītību un skolēna  personisko izglītības mērķu piepildīšanu, lai skolēni apzinātos savas intereses, spējas un sagatavotos izglītības turpināšanai.

No: Attīstības plāns, 2022-2024

Ģimnāzijas 330 gadu jubilejas filma 2018.g.