1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Pamatizglītības programma

Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma

programmas kods:

23011111

 

Mācību stundu skaits nedēļā un trijos gados mācību priekšmetā 

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā trijos gados

Nr.
p.k.

Mācību joma un mācību priekšmets

7. klase

8. klase

9. klase

7.–9. klase

1.

 

Valodu mācību joma

1.1.

latviešu valoda

3

3

4

350 (10)

1.2.

svešvaloda 1 (angļu valoda)

3

3

3

315 (9)

1.3.

svešvaloda 2 (vācu/ krievu valoda)

2

2

2

210 (6)

2.

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.1.

sociālās zinības

1

1

1

105 (3)

2.2.

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

210 (6)

3.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

3.1.

vizuālā māksla

2

 

 

70 (2)

3.2.

mūzika

1

1

 

70 (2)

3.3.

literatūra

2

2

2

210 (6)

3.4.

teātra māksla

 

 

1

35 (1)

4.

 

Dabaszinātņu mācību joma

4.1.

ķīmija

 

2

2

140 (4)

4.2.

fizika

 

2

2

140 (4)

4.3.

bioloģija

2

2

2

210 (6)

4.4.

ģeogrāfija

2

2

2

210 (6)

5.

 

Matemātikas mācību joma

matemātika

6

6

6

630 (18)

6.

 

Tehnoloģiju mācību joma

6.1.

dizains un tehnoloģijas

1

2

 

105(3)

6.2.

datorika

2

1

1

140 (4)

6.3.

inženierzinības

 

 

1

35 (1)

7.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

sports un veselība

3

3

3

315 (9)

8.

Skolēna slodze nedēļā

32

34

34