1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Pamatizglītības programma

Mācību stundu skaits nedēļā un trijos gados mācību priekšmetā 

Iekavās norādīts mācību stundu skaits nedēļā trijos gados

Nr.
p.k.

Mācību joma un mācību priekšmets

7. klase

8. klase

9. klase

7.–9. klase

1.

 

Valodu mācību joma

1.1.

latviešu valoda

3

3

4

350 (10)

1.2.

svešvaloda 1 (angļu valoda)

3

3

3

315 (9)

1.3.

svešvaloda 2 (vācu/ krievu valoda)

2

2

2

210 (6)

2.

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.1.

sociālās zinības

1

1

1

105 (3)

2.2.

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

210 (6)

3.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

3.1.

vizuālā māksla

2

 

 

70 (2)

3.2.

mūzika

1

1

 

70 (2)

3.3.

literatūra

2

2

2

210 (6)

3.4.

teātra māksla

 

 

1

35 (1)

4.

 

Dabaszinātņu mācību joma

4.1.

ķīmija

 

2

2

140 (4)

4.2.

fizika

 

2

2

140 (4)

4.3.

bioloģija

2

2

2

210 (6)

4.4.

ģeogrāfija

2

2

2

210 (6)

5.

 

Matemātikas mācību joma

matemātika

6

6

6

630 (18)

6.

 

Tehnoloģiju mācību joma

6.1.

dizains un tehnoloģijas

1

2

 

105(3)

6.2.

datorika

2

1

1

140 (4)

6.3.

inženierzinības

 

 

1

35 (1)

7.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

sports un veselība

3

3

3

315 (9)

8.

Skolēna slodze nedēļā

32

34

34