1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  ĀVĢ vidusskolnieču un absolventu dzejas vakars

  2016. gada 16. septembrī

  Dzeja ir kā svaiga elpa mūsu ikdienā – ĀVĢ vidusskolnieču un absolventu dzejas vakars

  Jaunmārupē.

  12. septembrī Mārupes novada Mazcenu bibliotēkā bija sapulcējušies daļa Āgenskalna Valsts

  ģimnāzijas skolnieku un absolventu, kuri kopīgi lasīja dzeju un priecēja ausis, klausoties Alises

  Sedolas (11.5) oriģināldziesmas. Dzeju lasīja Adelīna Jasmane, Agnese Lipska, Anete Paukša,

  Evelīna Andžāne, Elīza Dāldere (12.2), mūsu skolas dzejotāju pulciņam piebiedrojās Marta

  Grantiņa.

  Lai arī rakstam stilistiski atšķirīgu dzeju, mūs vieno dzejas rakstīšana kā īpaša piedeva

  ikdienai. Varētu to saukt par dzīvesveidu, un Dzejas dienas ir laiks, kad var padalīties ar

  citiem redzējumā par pasauli vai dažādiem ikdienas sīkumiem. Aiz dzejas lasītāju mugurām

  pavērās improvizēta siena ar uzrakstiem – dzeja pievelk, dzeja pavedina, dzeja iedvesmo,

  satricina atomus.. Varbūt arī nākamgad turpināsim dalīties savos domu lidojumos!

  Elīza Dāldere, 12. 2

  Foto: Oskars Upenieks