1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Attālinātās mācības

  2020. gada 03. novembrī

  Attālinātās mācības ģimnāzijā - mūsu spēka un saliedētības pārbaude

  Ģimnāzijas skolēni un vecāki, mīļie āgenskalnieši!

     Gan Latvijā, gan Āgenskalna “valstī” sarežģīti laiki, ierobežota telpa, bet vienmēr atvērts prāts un sirds. Ģimnāzijas vadība vēl jums veselību, možumu, gudru laika plānošanu, motivētu mācīšanos un mācīšanās atbalstīšanu sadarbībā  ar priekšmetu skolotājiem un klases audzinātāju. Ļoti liels paldies skolēnu ģimenēm, jo pielāgojamies visi.

        Mācīšanās organizācija tiek nemitīgi modelēta, meklējot labākos risinājumus. Visi pedagoģiskās saimes garīgie un tehniskie resursi veltīti mūsu skolēnu atbalstam.

  Tādējādi

  • strādājam pēc stundu saraksta gan attālināti pašvadīti, gan tiešsaistē;
  • mācību organizācija un saziņa ar skolēniem un vecākiem notiek e- klasē;
  • ģimnāzijas skolotāji optimāli strādā, īpaši ar jauno saturu 7.un 10. klasē, lai adaptētu mācību materiālus attālinātajam mācību modelim;
  • mācību soļi un resursi tiek fiksēti e- žurnālā un skolēna dienasgrāmatā;
  • konsultācijas par neskaidro tiek organizētas e- sarakstē vai tiešsaistē pēc vienošanās

  Latviešu tautas sakāmvārds saka: ”Darbs - cilvēkam otra veselība.” Lai mums produktīva šī otrā veselība!

  Uz savstarpējo sapratni, gudru dienas  plānošanu un sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā jūs aicina

                                                ģimnāzijas vadība.