1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

    Dziesmu svētku skatē pirmā pakāpe!

    2023. gada 27. martā

    Āgenskalna Valsts ģimnāzijas koris veiksmīgi startēja dziesmu svētku atlases skatē un gaida vasaru, 

    kad piedzīvos dziesmu svētku 150 gadu jubilejas svētkus!

    Paldies mūsu talantīgajiem jauniešīem, kora diriģentei Līgai Gaiķei un koncertmeistarei Maijai Feldmanei!