1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Foto konkurss “Mana skola – mans stāsts, tavs stāsts”

  2018. gada 05. martā

  Konkursa mērķis

  1.1. Konkursa “Mana skola – mans stāsts, tavs stāsts” mērķis ir, gatavojoties Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 330 gadu jubilejai, rosināt Āgenskalna Valsts ģimnāzijas jauniešus un absolventus izzināt un apjaust skolas vēsturi, kultūras mantojumu, tradīcijas.

  2. Konkursa dalībnieku uzdevumi

  2.1. Uzņemt fotogrāfijas, kurās atainota  Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolas dzīve, tradīcijas, vēsture, arhitektūra, apkārtne u.c.

  2.2. Izvēlēties ne vairāk kā 4 fotogrāfijas un tās nosūtīt uz e-pastu uzdevums1@gmail.com

  2.3. Tēmā rakstīt: foto konkursam _vārds_uzvārds_klase (vai beigšanas gads absolventiem)

  2.3. Katrai fotogrāfijai izdomāt nosaukumu.

  2.4. Pielikumā fotogrāfijas pievienot ar nosaukumu un savu vārdu, uzvārdu.

  2.5. Vēstulē, kas pievienota kā Word dokuments, par katru pievienoto fotogrāfiju, norādot tās nosaukumu,  uzrakstīt nelielu aprakstu par to, kas attēlā redzams (kad un kur tas fotografēts, vieta, tēma, notikums, kāds ir mans vēstījums).

  2.6. Aprakstu - vēstuli pievienot, norādot rakstītāja vārdu, uzvārdu, klasi.

  3. Dalībnieki

  3.1. Konkursā var piedalīties jebkurš Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēns, absolvents, skolas darbinieks, skolotājs vai ģimenes draugs.

  4. Konkurss norise, iesniedzamie darbi.

  4.1. Konkurss notiek no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 20.maijam.

   4.2. Konkursā  iesniedzamās fotogrāfijas  ir tā iesniedzēja radošs autordarbs digitālās fotogrāfijas jpg formātā.

   4.3. Iesniedzamā darba izšķirtspējai jābūt ne mazāk kā 300 DPI, garākajai malai – minimālais 1600 px.

  5. Konkursa darbu izvērtēšana

  5.1. Konkursam iesniegtos Darbus pēc iesniegšanas termiņa beigām izvērtēs Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izveidota žūrijas komisija.

   6. Konkursam iesniegto darbu izmantošana

  6.1.  Žūrijas komisija izvēlēsies labākos darbus, kas tiks izmantoti Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 330 gadu jubilejas izstādes veidošanā.

  Lai radoša veiksme atrast skolu savām acīm!