1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Ģimnāzijas ZPD konference un piedalīšanās Rīgas reģiona konferencē 2017. gada pavasarī

2017. gada 23. februārī

  • 2017. gada 14. februārī ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē  12 vērtēšanas komisijās aizstāvēti 11. klašu skolēnu izstrādātie 129 darbi 22 zinātņu nozarēs, visvairāk- psiholoģijā, inženierzinātnēs un fizikā. 42 skolēni  saņēmuši vērtējumu- 10 (izcili).
  •  Rīgas reģiona konkursam iesniegti 64 zinātniski pētnieciskie darbi  18 zinātņu nozarēs jeb 49,6 % no visiem izstrādātajiem darbiem, ko vadījuši 19 ģimnāzijas pedagogi.

 

Rīgas reģiona ZPD konferences norisi šogad organizē                Latvijas Universitātes mācību spēki

 

1. LU pasniedzēji  ZPD recenzē no   1. līdz 15. III;

2. No 15. līdz 17.III tiks paziņoti recenzēšanas rezultāti un kam jāuzstājas mutiski.

3. Rīgas reģiona konference notiek no 22. līdz 24.III atbilstošajās Latvijas Universitātes fakultātēs.

A.Vanaga