1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Ģimnāzijas ZPD konference un piedalīšanās Rīgas reģiona konferencē 2017. gada pavasarī

2017. gada 23. februārī

  • 2017. gada 14. februārī ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē  12 vērtēšanas komisijās aizstāvēti 11. klašu skolēnu izstrādātie 129 darbi 22 zinātņu nozarēs, visvairāk- psiholoģijā, inženierzinātnēs un fizikā. 42 skolēni  saņēmuši vērtējumu- 10 (izcili).
  •  Rīgas reģiona konkursam iesniegti 64 zinātniski pētnieciskie darbi  18 zinātņu nozarēs jeb 49,6 % no visiem izstrādātajiem darbiem, ko vadījuši 19 ģimnāzijas pedagogi.

 

Rīgas reģiona ZPD konferences norisi šogad organizē                Latvijas Universitātes mācību spēki

 

1. LU pasniedzēji  ZPD recenzē no   1. līdz 15. III;

2. No 15. līdz 17.III tiks paziņoti recenzēšanas rezultāti un kam jāuzstājas mutiski.

3. Rīgas reģiona konference notiek no 22. līdz 24.III atbilstošajās Latvijas Universitātes fakultātēs.

A.Vanaga