1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

INFORMĀCIJAS DIENA VECĀKIEM 2019.GADA 19.oktobrī

2019. gada 15. oktobrī

ĀGENSKALNA VALSTS GIMNĀZIJA

INFORMĀCIJAS DIENA VECĀKIEM

DIENAS KĀRTĪBA

  1.  9.00 – 9.45 Lekcijas vecākiem un pedagogiem

Laiks

Temats

Lektors

Pieteikšanās

9.00- 9.45

Vecāku izdegšanas sindroms- atpazīšana, profilakse un ārstēšana.

Dr.med. Edgars Vasiļevskis, algologs, osteopāts, anesteziologs, reanimatologs

https://forms.gle/epRJEyTb9qbSbUss9

 

 

9.00 -9.45

Pozitīva sapratnes veidošana ar bērniem

Psiholoģe Inese Jokste

  • LEKCIJA ATCELTA

 

2019.GADA 19.oktobrī

KLASES VECĀKU SAPULCES  no plkst. 10.00 līdz  11.00 

7.1

Klase

Klases audzinātājs/a

Kabinets

Ilze Kruglauža

3215.

7.2

Līga Plauča

111.

7.3

Agita Liepiņa

3214.

7.4

Ināra Mežbārde

NEBŪS

8.1

Santa Kazaka

3106.

8.2

Santa Miksone - Tukiša

3116.

8.3

Linda Ozoliņa

126.

8.4

Agnese Kramēna

122.

9.1

Lelde Ozoliņa

124.

9.2

Ņina Firsova

3315.

9.3

Aija   Plēsuma

123.

10.1

Antonija Aispure

3303.

10.2

Vaira Strazda

143.

10.3

Guna Savicka

3216.

10.4

Mārtiņš Eglīte

141.

10.5

Inga Harmsone

130.

10.6

Agija Celma

119.

11.1

Jeļena Strumpe

notiks 28.10.

plkst.18.00

11.2

Kristīne Liepiņa

112.

11.3

Silvija Kreile

146.

11.4

Inga Ozoliņa

notiks 30.10.

plkst 18.00

11.5

Jolanta Lankovska

3107.

11.6

Līga Gaiķe

3312.

12.1

Aigars Mihno

134.

12.2

Zinta Šķirmante

133.

12.3

Vija Sondore

3204.

12.4

Mārtiņš Driksna

3302.

12.5

Agnese Puķe

3203.

12.6

Vizbulīte Jubase

113.

INFORMĀCIJAS DIENA VECĀKIEM 2019.GADA 19.oktobrī

TIKŠANĀS AR MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJIEM

 NO PLKST.11.00 LĪDZ 13.00

Mācību priekšmets

Skolotājs/a

Kabinets

Mācību priekšmets

Skolotājs/a

Kabinets

Matemātika

K.Liepiņa

112.

Informātika

A.Upenieks

131.

 

A.Ančupāns

 

126.

 

A.Kramēna

122.

 

V.Jubase

113.

 

O.Landsmane

132.

 

A.Plēsuma

123.

Ķīmija

S.Veldze

144.

 

I.Upeniece

3114.

 

S.Kreile

146.

 

L.Žilvinska

140.

 

Ā.Jansons

nebūs

 

L.Plauča

111.

Bioloģija

V.Strazda

143.

   

I.Veinberga

114.

 

M.Eglīte

141.

 

A.Gruzinskis

114.

 

S.Lapiņa

115.

Latv. val.un lit.

V.Sondore

3204.

 

A.Kramēna

122.

 

D.Simsone

3213.

Ģeogrāfija

S.Miksone-Tukiša

3116.

 

A.Liepiņa

3214.

 

T.Krūmiņš

3116.

 

A.Puķe

3203.

Fizika

A.Mihno

134.

 

A.Vanaga

2103.

 

Z.Šķirmante

133.

 

I. Keiša

nebūs

 

A.Plēsuma

123.

 

T.Karasevs

3212.

Vēsture

A.Liepiņš

3117.

 

I.Ratinīka

3214.

 

A.Buks

3117.

 

I.Vāvere

nebūs

 

J.Lankovska

3107.

Angļu valoda

I.Kruglauža

3215.

Mūzika

M.Ivanovska

3311.

 

Le Ozoliņa

124.

 

L.Gaiķe

3312.

 

M.Driksna

3314.

Mājturība

Li.Ozoliņa

3115.

 

I.Harmsone

130.

 

J.Gaiķis

nebūs

 

G.Savicka

3216.

Tehniskā grafika

G.Treimane

nebūs

 

Ņ.Firsova

3315.

Sociālās zinības

S.Kazaka

3106.

 

V.Spāre

3304.

 

Linda Ozoliņa

3115.

Vācu valoda

V.Andersone

125.

 

Olga Voronova

3106.

 

I.Mežbārde

NEBŪS

Ekonomika

S.Kazaka

3106.

 

A.Aispure

3303.

Psiholoģija

Linda Ozoliņa

3115.

 

D.Rozenfelde

136.

 

Ie Gaile

2301.

Franču valoda

J.Magdiča

119.

Sports

I.Ozoliņa

nebūs

Krievu valoda

I.Dudočkina

3316.

 

D.Ivanišaks

nebūs

 

J.Strumpe

nebūs

 

A.Celma

118.

 

N.Jeršova

136.

 

A.Zavarujevs

118.

 

J.Magdiča

119.

Vizuālā m.

K.Zariņa

3302.

 

 

 

Kulturoloģija

Z.Teivāne

nebūs