1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Panākumu kliņģeris

  2017. gada 10. maijā

  Kliņģeris pienākas:

    Vārds Uzvārds  
  skolot. Inai Rudzutakai  
  skolot. Dacei Simsonei  
  skolot. Ivetai Ratinīkai  
  skolot. Ansim Ēcim  
  skolot. Ņinai  Justei  
  skolot. Aivaram  Ančupānam  
  skolot. Santai Miksonei-Tukišai  
  skolot. Laurai Fjodorovai  
  skolot. Edvīnam  Dziļumam  
  skolot. Vairai  Strazdai  
  skolot. Santai  Kazakai  
  skolot. Valentīnai  Andersonei  
  skolot. Ievai Gailei  
  skolot. Arnim Upeniekam  
         
  10.1 kl. Jānim Hūnam  
  10.1 kl. Kristeram Melnim  
  10.1 kl. Ričardam Zariņam  
  10.2 kl. Artai Židelei  
  10.2 kl. Andai  Židelei  
  10.2 kl. Ditai Zubkovskai  
  10.6 kl. Edgaram Aišpuram  
  11.1 kl. Kristapam Kārlim Kalniņam  
  11.1 kl. Rūdolfam Kalniņam  
  11.1 kl. Paulai Bobrovai  
  11.1 kl. Dāgam Mačam  
  11.1 kl. Naurim  Silkānam  
  11.2 kl. Mihailam Šatļikovam  
  11.2 kl. Elīzai Brūklenai  
  11.2 kl. Ancei Kazušai  
  11.2 kl. Elzai Katrīnai  Eisulei  
  11.2 kl. Arinai  Deņisovai  
  11.2 kl. Denisam   Ovčarenko  
  11.2 kl. Raimondam Siliņam  
  11.2 kl. Madarai Gintēnai  
  11.2 kl. Rotai  Lācei  
  11.2 kl. Laurai Līpenītei  
  11.2 kl. Kristīnei  Diānai Ramatai  
  11.3 kl. Laurai Tutānei  
  11.3 kl. Līvai Vitai Kaufmanei  
  11.3 kl. Dženiferai Meijerhoferei  
  11.3 kl. Beātei Jurševskai  
  11.3 kl. Agnijai Riterei  
  11.3 kl. Lūkasam Lielāmuram  
  11.3 kl. Marijai  Līnai  Vasiļevskai  
  11.3 kl. Norai Luīzei Semjonovai  
  11.3 kl. Dārtai Evelīnai Strazdiņai  
  11.4 kl. Rodijam Ronim  
  11.4 kl. Katrīnai Onukrānei  
  11.4 kl. Jēkabam  Šalmam  
  11.4 kl. Mijai Daniēlai  Zaķei  
  11.4 kl. Loretai  Vasiļevskai  
  11.4 kl. Katrīnai  Zanderei  
  11.4 kl. Elizabetei Krūmiņai  
  11.4 kl. Nikolai  Kuzminai  
  11.4 kl. Annijai Pozņakai  
  11.5 kl. Emīlijai  Rezņikovai  
  11.5 kl. Elzai Šmitei  
  11.5 kl. Antrai  Kapilinskai  
  11.5 kl. Ritai  Bušai  
  11.5 kl. Simonai  Vītiņai  
  11.5 kl. Tīnai Artihovičai  
  11.5 kl. Sabīnei  Marijai  Cveiģelei  
  11.5 kl. Miķelim Matīsam Liniņam  
  11.5 kl. Jeļenai  Vasiļjevai  
  11.5 kl. Elzai  Sedmalei   
  11.5. kl. Lindai  Virvinskai  
  11.6 kl. Eduardam  Markam  Burkovskim  
  11.6 kl. Elzai Renātei  Treimanei  
  11.6 kl. Elizabetei Šīrantei  
  11.6 kl. Naurim  Sarmulim   
  12.1 kl. Valteram  Artūram Mičulim  
  12.1 kl. Ansim Bernardam  
  12.1 kl. Jānim Tonem  
  12.1 kl. Norbertam Naglim  
  12.1 kl. Sigitai Gavarei  
  12.1 kl. Sabīnei Aserei  
  12.1 kl. Reinim Bagātam  
  12.1 kl. Everitai Dauburei  
  12.1 kl. Edgaram Plociņam  
  12.1 kl. Elīnai Krūzei  
  12.1 kl. Stellai Tomsonei - Kundziņai  
  12.2 kl. Laurim Čeveram  
  12.2 kl. Leldei Jegorovai  
  12.2 kl. Martai Rimaševskai  
  12.2 kl. Elzai Dālderei  
  12.2 kl. Terēzei Baumanei  
  12.2 kl. Alisei Ivbulei  
  12.3 kl. Tomasam Vitem  
  12.3 kl. Jekaterīnai  Moskoļenko  
  12.3 kl. Emīlam Jansonam  
  12.3 kl. Elvim Dupužam  
  12.3 kl. Lienei Dzilnai  
  12.4 kl. Ilzei Muraško  
  12.4 kl. Laurai  Grabei  
  12.5 kl. Edgaram Pogam  
  12.5 kl. Katalīnai  Bernānei  
  12.5 kl. Katrīnai Annijai Paeglei  
  12.5 kl. Esmeraldai Anstrautai  
  12.5 kl. Emijai  Emīlijai Grigorjevai  
  12.5 kl. Elzai  Pāvuliņai  
  12.5 kl. Krišam Jānim Kairim  
  12.5 kl. Amandai Pērersonei  
  12.5 kl. Emīlijai  Vimbai  
  12.6 kl. Santai Āboliņai  
  12.6 kl. Tilam  Zigmundam Ozoliņam  
  12.6 kl. Luīzei Rozītei  
  12.6 kl. Karlīnei Žvīgurei  
  12.6 kl. Lindai  Rāvičai  
  12.6 kl. Loretai  Gailei  
  8.1 kl. Indriķim  Dāvim  Jansonam  
  8.1 kl. Dāvim  Benefeldam  
  8.2 kl. Edvardam Bergmanim  
  8.4 kl. Jēkabam  Bernātam  
  9.1 kl. Tomam  Ekmanim  
  9.1 kl. Ansim Vaišļam  
  9.1 kl. Krišjānim  Novikam  
  9.2 kl. Katrīnai Freidenfeldei  
  9.2 kl. Ralfam  Ozoliņam  
  9.2 kl. Evīnai Grigorjevai  
  9.3 kl. Rihardam  Eglītim  
  9.3 kl. Danielam  Stabulim  
  9.3 kl. Annai Viktorijai Žeimundei  
  9.4 kl. Dārtai  Krūmiņai  

  Foto galerijā