1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Iestājeksāmenu rezultāti 10.kl. 2017.g.

2017. gada 19. maijā

Informācija 2017./2018.m.g. 10. klašu pretendentiem

IESTĀJEKSĀMENU REZULTĀTI

Apsveicam Tevi ar iespēju kļūt par Āgenskalna Valsts ģimnāzijas saimes locekli pēc atbilstošo dokumentu iesniegšanas!

                  Tev jārīkojas šādi:

1.            Jāierodas ģimnāzijā kopā ar vecākiem un, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, jāiesniedz šādi dokumenti:

1.1.         direktoram adresēts iesniegums ( veidlapa arī mājaslapā);

1.2.         aizpildīta audzēkņu ziņu kartīte ( veidlapa arī mājaslapā), līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam ( pasei vai identifikācijas kartei, vai dzimšanas apliecībai)

1.3.         apliecība par vispārējo pamatizglītību un ar to saistīto sekmju izraksts ( oriģināls);

1.4.         bērna medicīniskā karte ( Nr. 026/u) ;

1.5.         aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja tāda ir, uzrādot oriģinālu;

1.6.         izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm);

1.7.         iepriekšējās mācību iestādes personas lieta;

1.8.         ja nepieciešams, iesniegums ģimnāzijas dienesta viesnīcai (veidlapa arī mājaslapā).

2.            Dokumentu iesniegšana par uzņemšanu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10. klasē 2017./2018.m.g. 141. un 146. kabinetā:

 

12.jūnijā              no        14.00 – 19.00

13.jūnijā             no        9.00 – 19.00

 

Rezervistiem: (pēc īpaša uzaicinājuma)

14. jūnijā             no       14.00 -17.00

15.  jūnijā         no       9.00- 12.00

               

3.            Piedāvājam pasūtīt  sporta tērpu ar ģimnāzijas zīmolu dokumentu iesniegšanas dienā.

4.            Ja  esat izvēlējušies citu skolu 2017./2018.m.g., lūdzam piezvanīt un atteikt sev rezervēto vietu līdz 12. jūnijam pa tālruņiem 67619096, 67612468.

5.            2017./2018.m.g.  10. klašu vecāku sapulce ceturtdien,  15. jūnijā,  plkst. 18.00 ģimnāzijas aktu zālē.

Ja ir pazaudēts eksāmena šifrs, pretendentam vai pieteicējam vērsties kancelejā ar personu apliecinošu dokumentu darba dienās 11 00 - 17 00.