1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Iestājeksāmenu rezultāti 10.kl. 2017.g.

2017. gada 19. maijā

Informācija 2017./2018.m.g. 10. klašu pretendentiem

IESTĀJEKSĀMENU REZULTĀTI

Apsveicam Tevi ar iespēju kļūt par Āgenskalna Valsts ģimnāzijas saimes locekli pēc atbilstošo dokumentu iesniegšanas!

                  Tev jārīkojas šādi:

1.            Jāierodas ģimnāzijā kopā ar vecākiem un, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, jāiesniedz šādi dokumenti:

1.1.         direktoram adresēts iesniegums ( veidlapa arī mājaslapā);

1.2.         aizpildīta audzēkņu ziņu kartīte ( veidlapa arī mājaslapā), līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam ( pasei vai identifikācijas kartei, vai dzimšanas apliecībai)

1.3.         apliecība par vispārējo pamatizglītību un ar to saistīto sekmju izraksts ( oriģināls);

1.4.         bērna medicīniskā karte ( Nr. 026/u) ;

1.5.         aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, ja tāda ir, uzrādot oriģinālu;

1.6.         izglītojamā divas fotokartītes (3 x 4 cm);

1.7.         iepriekšējās mācību iestādes personas lieta;

1.8.         ja nepieciešams, iesniegums ģimnāzijas dienesta viesnīcai (veidlapa arī mājaslapā).

2.            Dokumentu iesniegšana par uzņemšanu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 10. klasē 2017./2018.m.g. 141. un 146. kabinetā:

 

12.jūnijā              no        14.00 – 19.00

13.jūnijā             no        9.00 – 19.00

 

Rezervistiem: (pēc īpaša uzaicinājuma)

14. jūnijā             no       14.00 -17.00

15.  jūnijā         no       9.00- 12.00

               

3.            Piedāvājam pasūtīt  sporta tērpu ar ģimnāzijas zīmolu dokumentu iesniegšanas dienā.

4.            Ja  esat izvēlējušies citu skolu 2017./2018.m.g., lūdzam piezvanīt un atteikt sev rezervēto vietu līdz 12. jūnijam pa tālruņiem 67619096, 67612468.

5.            2017./2018.m.g.  10. klašu vecāku sapulce ceturtdien,  15. jūnijā,  plkst. 18.00 ģimnāzijas aktu zālē.

Ja ir pazaudēts eksāmena šifrs, pretendentam vai pieteicējam vērsties kancelejā ar personu apliecinošu dokumentu darba dienās 11 00 - 17 00.