1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Informācija par jaunā mācību gada aktuālajiem jautājumiem.

  2020. gada 21. augustā

  Cien. ĀVĢ pedagogi, izglītojamie un vecāki!

  Pēc saspringtā mācību gada noslēguma un jaukās atpūtas vasarā klāt ir atkal 1.septembris. Cerams, ka mums visiem kopā izdosies gan nodrošināt mācību procesu, gan arī rūpēties par mūsu veselību un izvairīties no saslimšanas.

  Īsumā gribu informēt par jaunā mācību gada aktuālajiem jautājumiem.

  1. 1. septembra norise ir publicēta mūsu skolas mājaslapā https://avg.lv/lv/news/1.-septembra-norise
    (vecākus lūdzu skolas teritorijā neienākt).
  2. Mācības uzsāksim 2. septembrī pēc stundu saraksta.
  3. Katra klase visu mācību dienu uzturas vienā telpā (atbilstoši norādēm).
  4. Viena diena nedēļā (pēc slīdošā grafika) katrai klasei ir pašvadītam mācību procesam.
  5. Mācības sāksies diferencēti (skat. stundu sarakstu), sākot ar 0., 1., 2. stundu.
  6. Sporta stundu norise – pārsvarā ārā (jānodrošina atbilstošs tērps).
  7. Ēšana – pēc slīdošā grafika ēdnīcā. Dienā, kad klases nav skolā, sausā pārtikas paciņa dienu iepriekš.
  8. Pārvietošanās ģimnāzijā notiek, stingri ievērojot norādīto kustības virzienu.
  9. Saslimšanas sindromu gadījumā (temperatūra, iesnas, klepus utt.) bērns skolu neapmeklē un vecāki ziņo klases audzinātājam.
  10. Saziņa ar pedagogiem ar e-klases starpniecību. Vecāku sapulces – tiešsaistē pēc klašu audzinātāju norādījuma.

   

  Piezīme vecākiem:

  Lūdzu ģimenēs pārrunāt ar bērniem personīgās higiēnas noteikumu ievērošanas nozīmīgumu, kā arī apgādāt bērnus ar personīgajiem dezinfekcijas līdzekļiem, ko viņi var lietot gan skolā, gan ārpus tās. Protams, par telpu dezinfekciju ģimnāzijā rūpēsies tehniskais personāls.

   

  Cieņā

  direktore Ināra Gaile

  21.08.2020.