1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Konkursa “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas prezentācija“ nolikums

2019. gada 12. martā

ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV1002, tālrunis 67612468; 67619028, e-pasts: avg@riga.lv

 

Konkursa “Āgenskalna Valsts ģimnāzijas prezentācija“ nolikums

 

Konkursu rīko Āgenskalna Valsts ģimnāzijas vadība, skolēnu pašpārvalde un ģimnāzijas atbalsta biedrība

Norises laiks:  2019. gada 12.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim

Mērķi:

  1. Izveidot reprezentatīvu prezentāciju par skolu, ko izmantot starptautiskos projektos;
  2. Attīstīt skolēnos prasmi analizēt, atlasīt, konspektēt, apkopot dažādos avotos esošo informāciju par skolu un Latviju;
  3. Sekmēt skolēna praktiskā darba iemaņas un prasmes moderno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā, informācijas iegūšanā, apstrādē, veidošanā un prezentēšanā;
  4. Dot iespēju skolēniem radoši sevi izteikt, darbojoties programmā PowerPoint;

Konkursa idejas vispārīgs apraksts: Dalībnieki ārpus mācību stundām sagatavo PowerPoint prezentāciju par tēmu „ĀVĢ Latvijā un pasaulē” un iesniedz to izvērtēšanai.

Konkursa dalībnieki: ĀVĢ 7.-12.klašu skolēni. Darbu var veikt individuāli vai grupā

Konkursa norises kārtība:

1. Prezentāciju izstrāde,

2. Prezentāciju izvērtēšana divos posmos- žūrijas komisijas un skatītāju balsojums.

Prezentāciju noformējuma prasības:

Radoši veidot prezentāciju, informatīvo materiālu saista ar Āgenskalna Valsts ģimnāziju(70%), Rīgu un Latviju(30%);

Prezentācijas ilgums 7-10min;

Titullapā norādīt valsts, pilsēta, skolas nosaukums;

Secīgs tēmas izklāsts- svarīgākie fakti par skolu (izglītības programmas, skola agrāk un šobrīd, tradīcijas, sasniegumi utml.);

Prezentācijai jāsatur foto un video faili, skaņas efekti un jāpievieno īsi komentāri.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

1. Prezentāciju noformējuma, iesniegšanas prasību ievērošana,

2. Informācijas atlases, apkopošanas prasmes,

3. Saturs, tā atbilstība tēmai, attēlu izvēle,

4. Kopējais vizuālais noformējums.

Katrs kritērijs tiek vērtēts ar punktiem no 1 līdz 5 punktiem :

1 punkts - kritērijs nav izpildīts;

2 punkti - daļēja kritērija izpilde;

3 punkti - kritērijs izpildīts;

4 punkti - kritērijs izpildīts teicami;

5 punkti -īpaša, savdabīga pieeja kritērija izpildē.

Darbu vērtēšana: skolas darbinieku izveidota žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā: ģimnāzijas vadība, skolēnu pašpārvalde un ģimnāzijas atbalsta biedrības pārstāvji

Darba iesniegšana:

  1. Notiek šifrēti, prezentācijas faila nosaukumu veido klases cipari un e-klases žurnāla kārtas cipari, piemēram, ja darbu veido viens skolēns,7.8.klases skolēns žurnālā ar 35. kārtas numuru iesniedz darbu ar nosaukumu 7835.ppt*, ja darbu veido 2 skolēni, kodu sastāda abu kods, kas atdalīts ar “-“, piemēram, 7835-7836.ppt*
  2. Darbs jāiesniedz līdz 1.aprīlim plkst 16.10, nosūtot failu uz uzdevums4@gmail.com

Ģimnāzijas atbalsta biedrības balvas:

1. vietas ieguvējs iegūst naudas balvu 100,- eiro

2. vietas ieguvējs iegūst naudas balvu 50,- eiro

3. vietas ieguvējs iegūst naudas balvu 20,- eiro

 

Konkursa rezultāti tiks publicēti ĀVĢ mājaslapā www.avg.lv

 

*faila paplašinājums var būt citādāks