1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Konsultāciju un pārbaudes darbu grafiki

  2018. gada 04. janvārī

  Cienījamie Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu audzēkņi!

  Ļoti veiksmīgu un personiskiem panākumiem svētītu 2018.gadu, kas ir gan mūsu valsts simtgades, gan mūsu ģimnāzijas 330.jubilejas gads!

  10.-12.klašu audzēkņi!

  Labus panākumus ģimnāzijas 1.semestra noslēguma pārbaudes darbu veikšanā!
  Tiekamies konsultācijās 8.janvārī un atbilstošajos pārbaudes darbos - nākamajās dienās!


  11.klašu skolēni!
  Visaugstākos sasniegumus  ZPD izstrādē un savu sasniegumu demonstrēšanā ģimnāzijas ZPD konferencē 6.februārī


  I.Gaile, direktore

  8. janvāris – 10. un 11. klases

   

  10.1

  10.2

  10.3

  10.4

  10.5

  10.6

  11.1.

  11.2

  11.3

  11.4

  11.5

  11.6

   

  1.

  2. sv

  St 146, Ai 3303

  2.sv.

  Du 3302 M 3216

  Sondore

  Latv.v. 3204

   

  2.sv.

   Ai,St

  M

   

  Ēcis

  Fizika 133

  Strazda

  Bioloģija 143

  Veldze

  Ķīmija144

  Kazaka

  Ekonomika 3106

  Simsone

  Latv.v. 3213

  Miksone –Tukiša

  Ģeogrāfija 3116

   

  1

  2.

  Rundāne

  Latv.v.

   Aktu zāle

  Rundāne

  Latv.v.

  Aktu zāle

  Sondore

  Latv.v. 3204

   

  Puķe

  Latv.v. 3203

   

  Ēcis

  Fizika 133

  Strazda

  Bioloģija 143

  Veldze

  Ķīmija 144

  Kazaka

  Ekonomika 3106

  Simsone

  Latv.v. 3213

  Miksone –Tukiša

  Ģeogrāfija 3116

   

  2

  3.

  Rundāne

  Latv.v.

  Aktu zāle

   

  Rundāne

  Latv.v.

  Aktu zāle

  2.sv.

  Du 3302 M 3216

   

  2.sv.

  Sv 3215, Ro3314

  Puķe

  Latv.v. 3203

  2.sv.

   Ai 3303 St 146

  Ančupāns

  Matemātika 126

  Veldze

  Ķīmija 144

  Strazda

  Bioloģija 143

   

  3. sv.

  And. 125

  Mg3107

  Kazaka

  Ekonomika 3106

  3

  4.

   

   

   

  Vanaga

  Latv.v.  3214

   

  Rundāne

  Latv.v. 3203

   

  Ančupāns

  Matemātika 126

  Veldze

  Ķīmija 144

  Strazda

  Bioloģija 143

  Miksone –Tukiša

  Ģeogrāfija 3116

   

  3. sv.

  And. Mg

  Kazaka

  Ekonomika 3106

  4

  5.

   

   

   

  Vanaga

  Latv.v. 3214

   

  Rundāne

  Latv.v. 3203

   

   

   

   

  Miksone –Tukiša

  Ģeogrāfija 3116

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  8. janvāris.

   

  12.1

  12.2

  12.3

  12.4

  12.5

  12.6

   

  1.

  Ančupāns

  Matemātika 126

  Žilvinska

  Matemātika 3117

  Žilvinska

  Matemātika 3117

   

  1.sv.

  F141/S 134

  Vanaga

  Latv.v. 3214

  1.sv.

  F141/S134

  1

  2.

  Ančupāns

  Matemātika 126

  Žilvinska

  Matemātika 3117

  Žilvinska

  Matemātika 3117

   

  2.sv.

  Du , A

  Vanaga

  Latv.v.  3214

  Liepiņa

  Matemātika 112

  2

  3.

  Simsone

  Latv.v. 3117

   

   

  Simsone

  Latv.v. 3117

   

  Vanaga

  Latv.v.  3214

  Liepiņa

  Matemātika 112

  3

  4.

  Simsone

  Latv.v. 3117

  1.sv.

  K 2110/S 133

  1.sv.

  K2110/S 133

  Simsone

  Latv.v. 3117

   

  Žilvinska

  Matemātika 111

   

  4

  5.

  1.sv.

  K 2110/S 130

  Simsone

  Latv.v. 3117

  Simsone

  Latv.v. 3117

  Liepiņa

  Matemātika 112

   

  Žilvinska

  Matemātika 111

  Eiklone

  Latv.v. 3213

  5

  6

   

  Simsone

  Latv.v. 3117

  Simsone

  Latv.v. 3117

  Liepiņa

  Matemātika 112

   

  1.sv.

  K 2110 /S130

  Eiklone

  Latv.v.3213

  6

  7

   

   

  2.sv

  Ro 3216

  2.sv.

  Sv 3215, Ro

   

  Eiklone

  Latv.v.3213

   

  7

  8

   

   

   

   

   

   

  8

  Pārbaudes darbu grafiks