1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Labi sasniegumi Rīgas reģiona skolēnu ikgadējā ZPD konkursā

  2017. gada 30. martā

  24. martā noslēdzās Rīgas reģiona skolēnu ZPD konkurss, kurā ar 64 darbiem piedalījās mūsu ģimnāzijas 11. klašu audzēkņi, kuri, tāpat kā viņu ZPD vadītāji, zinātniskajā pētniecībā ieguldījuši daudz intelektuālā darba un  radošuma. Pamatojoties uz Rīgas reģiona ZPD izvērtēšanas komisiju slēdzienu, uz valsts konkursu tiek sūtīti 30 darbi jeb  46,9 %  no reģiona konkursam iesniegtajiem pētījumiem, kas izstrādāti 18 zinātnes jomās.

   Valsts konkursam iesniegtos  ZPD  izstrādājuši 35 mūsu ģimnāzijas 11. klašu skolēni un vadījuši 12  ģimnāzijas pedagogi.

  Valsts ZPD  41. konference notiks  2017. gada 21.-23.aprīlī Rīgā.

  Valsts ģimnāziju ZPD konkurss notiks 2017.gada 27. aprīlī Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Šajā konkursā piedalīsies augstvērtīgākie mūsu ģimnāzijas skolēnu pētījumi, kuri netika izvirzīti valsts konkursam.

  Apņēmību un augstus sasniegumus!

  A.Vanaga