1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

  Sporta diena

  2017. gada 08. septembrī

  Āgenskalna Valsts ģimnāzijas

  10.-12. klašu SPORTA DIENA

  2017. gada 12. septembrī

  NOLIKUMS

  1. Mērķis un uzdevumi.         1. Veicināt skolēnu ieinteresētību nodarboties ar sportu.

                                                  2. Noskaidrot labākās ĀVĢ klašu komandas.

   3. Iesaistīt sacensību organizēšanā un tiesāšanā jaunos līderus.

   4. Veicināt klašu saliedēšanu.

  2. Sacensību vadība. Sacensības organizē un vada ĀVĢ sporta skolotāji. Atsevišķos sacensību veidos - no sporta nodarbībām atbrīvotie skolēni veic tiesnešu pienākumus.

  3. Vieta un laiks. Sporta diena notiek stadionā ARKĀDIJA un blakus - Uzvaras parkā. Sākums plkst.- 9:00.

  4. Dalībnieki. Sacensībās piedalās komandas no visām ĀVĢ klasēm. No sporta nodarbībām atbrīvotie skolēni veic tiesneša pienākumus. Par dalībnieku ierašanos uz sacensībām atbild katras klases audzinātājs.

  5.Sacensību kārtība:

  LAIKS

  -

  KLASES DARBĪBA

  Vieta

  Piezīmes

  9.10-9:20

   

  Ierodas 10.-12.klases

  Stadiona skrejceliņi

  Stājas atsevišķi pa klasēm

  9:30-9:45

   

  PARĀDE

  Stadiona skrejceliņi

  Ziņojumi, sveicieni, uzrunas

  9:45-9:55

   

  …par norisi…

   

   

  10:00

   

  Sacensību sākums

   

   

   

   

  Sacensības pa veidiem

  Stadions un parks

   

  no 12:30

   

  Stafete (4+4)x100m

  Stadiona skrejceliņi

   

  13:30

   

  Sacensību beigas

   

   

  13:45-14:10

   

  Noslēguma parāde un apbalvošana

  Stadiona skrejceliņi

  Stājas atsevišķi pa klasēm

   

   

   

   

   

  12.09.2017.

   

  Rezultātu apkopošana

   

   

  Piezīmes:

  1) Katra uzdevuma (sacensību veida) veikšanai katrai klasei ir 10 minūtes + 5 minūtes maiņai.

  2) Katrā uzdevumā vienlaicīgi (minētās 15 minūtes) piedalās divas klases. Sacensību veidus katrs klašu pāris maina konkrētā kārtībā, kas ir iepriekš noteikta.

  3) No sporta nodarbībām atbrīvotie skolēni (ārsta zīme) piedalās Sporta dienā  kā TIESNEŠI.

  4) Visu TIESNEŠU sanāksme un apmācība notiks ceturtdien un pirmdien (7. un 11. septembrī), plkst. 10:50 sporta zālē. Jāierodas tikai vienu reizi!

  Īpaši ieteikumi -

  * jāierodas sporta tērpā (ĀVĢ krekliņos), sporta apavos;

  * apģērbam jābūt atbilstošs laika apstākļiem;

  * sacensību laikā visa klase turas kopā, neizklīstot pa stadionu vai parku;

  * pa futbola laukuma zālāju lielajā stadionā staigāt aizliegts;

  * līdzi jāņem dzeramais ūdens, ēdamais;

   

  SPORTA VEIDI

  1. Pretstafete (5+5)x60m. Klases komandu veido 5 meitenes un 5 zēni.  Dalībnieki stāv rindā viens aiz otra. Zēnu rinda pretī meitenēm  - 60m attālumā. Stafeti uzsāk zēni. Pēc signāla pirmais dalībnieks skrien līdz pirmajai meitenei (60m) un atdod viņai stafetes kociņu. Meitene, savukārt, saņemot stafetes kociņu, skrien pretī zēniem un atkal atdod kociņu. Tādā veidā jāveic visu distanci 10 reizes. Finišē meitene. Fiksē kopējo izpildes laiku.

  2. Šķēršļu josla. Piedalās 20 dalībnieki no katras klases. Stafetes veidā notiek šķēršļu joslas (skriešana, lekšana,

  rāpošana, līšana utml.) pārvarēšana uz laiku. Kopējais distances garums  ~50m. Ja kāds no šķēršļiem tiek nogāzts/nogrūsts utml.,  tad ir  jāatgriežas un šķērslis jānoliek vietā. Uzvar komanda ar labāko laika rezultātu.

  3. Dvieļubols.  Spēlē piedalās 10 skolēni. Katrai komandai ir 5 dvieļi. Spēlējam pēc volejbola noteikumiem. Uzvar komanda, kurai ir vairāk iegūtie punkti.

  4. Elektriskais tīkls - horizontāli. No katras klases piedalās 9 cilvēki. Starp 2 kokiem ir novilktas virves, kas veido deviņas dažādas ģeometriskas figūras (augstums – 0,7-0,8m). Katram dalībniekam jāizlien caur vienu ģeometrisko figūru, ko veido virves, Virvei pieskarties nedrīkst. Ja tas notiek – uzdevums jāatkārto. Nākamajam dalībniekam jāizlien caur to figūru, caur kuru vēl neviens nav izlīdis. Tādā veidā klases komandai jāpārvar visas deviņas figūras. Klase drīkst palīdzēt piepaceļot un saņemot pretī.  Uzvar komanda ar labāko laika rezultātu.

  5. Virves vilkšana. Piedalās no katras klases 10 cilvēki (vismaz 4 meitenes). Vinnē komanda, kura 2 reizes uzvar pretiniekus (no 3 mēģinājumiem).

  6. Bumbiņas mešana mērķī. Piedalās visa klase. Spēles mērķis ar tenisa bumbiņas palīdzību nogāzt konusus. Uzvar komanda, kura uzdevumu veikusi visātrāk.

  7. Orientēšanās. Piedalās visa klase izpildot uzdevumu orientēšanās un atjautības jautājumi.

  8. Krāsainā bumbiņa zem konusa. Piedalās visa klase. Zem konusiem atrodas  krāsainās bumbiņas. Pirms stafetes komandas kapteinis izlozē bumbiņas krāsu. Dalībnieki pēc kārtas pa vienam skrien līdz konusiem un atnes īsto krāsu. Vienā skrējienā drīkst pacelt tikai vienu konusu. Uzvar komanda, kura atrāk atnes visus savas krāsas bumbiņas/

  9. Reklāmas rullītis. Piedalās visa klase uzdevums. Izveidot reklāmas klipu, pēc piedāvātā priekšmeta (saistīts ar skolu) laiks gatavoties 5 min. Vērtējums, klase var iegūt klāt pie kopīgā punktu skaita max 5 punkti.

  Paralēli šim uzdevumam tiks veikts skolēnu pašpārvaldes dotais uzdevums.

  10. Stafete (4+4)x100m. Komandu veido 8 dalībnieki – 4 zēni un 4 meitenes. Uzsāk – zēns, finišē – meitene. Stafete notiek stadionā, skrejceliņā. Komanda sadalās pa 4 posteņiem, ik pēc 100m. Stafetes kopējais garums visai komandai – 800m, katram skrējējam – 100m. Pirmo posmu skrien pa savu celiņu, tālāk – pa iekšējo. Uzvar komanda ar vislabāko laika rezultātu.