1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

  Streiks - arodorganizācija par brīdinājuma streiku

  2015. gada 19. novembrī

  Āgenskalna Valsts ģimnāzijas arodorganizācija par brīdinājuma streiku

   

    ĀVĢ arodorganizācija /priekšs.D.Simsone/ un 60   ģimnāzijas  pedagogi solidarizējas ar Latvijas izglītības darbiniekiem  brīdinājuma streikā š.g. 27.novembrī, atbalstot LIZDA prasības par izglītības sistēmas sakārtošanu.

  1.Pilnveidot pedagogu   darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus,kā arī novirzīt likumprojektā „Par valsts budžetu 2016.gadam”   rezervētos  9 milj.eiro pārejas  periodam Ministru kabineta noteikumu  Nr.1616  un Nr.836 pilnveidei,paredzot darba samaksas  nosacījumu uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs un mazajās izglītības iestādēs strādājošajiem, atbalsta personālam, kā arī nepieļaut darba samaksas pasliktināšanu  nozarē strādājošajiem /resp. nepieļaut  naudas pārdali/ ;

  2.Paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas paaugstināšanu,nodrošinot Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā   „Par valsts budžetu 2016. gadam” papildu  finansējumu 6 milj. eiro un Zinātnes darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā  „Par valsts budžetu 2016. gadam” papildu finansējumu 3,6 milj. eiro.

   

  neskaidrību gadījumā par streika norisi :

  Dir. vietniece metodiskajā darbā V. Anderson67619090 

  Dir.vietniece izglītības jomā  A. Vanaga 67619096