1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Par attālināto mācību procesu

2020. gada 20. martā

Informācija par attālinātu mācīšanos no 23.marta līdz 14.aprīlim

Pedagogi, skolēni un vecāki!

1.Ar 2020.gada 23.martu notiek  attālinātais mācību process 7.-12.klasēs.

2. Galvenā saziņas vietne ir e-klase.

3. Pedagogi un skolēni  strādā attālināti.

4. Pedagogi ir izstrādājuši tematiskos plānus 3 nedēļām ( no 23.03.-14.04.) attālinātam mācību procesam.

5. Skolēniem ir aizsūtīti pedagogu sagatavotie tematiskie plāni. Plānā ir atrunātas stundu tēmas, uzdevumi, vērtējumi un laiki, kad un līdz kuram laikam kāds pārbaudes darbs ir jāizdara un jāatsūta. Lūgums ievērot noteikto laiku par pārbaudes darba iesniegšanu.

6. Lai vieglāk organizētu savu darbu, vēlams skolēniem ievērot ģimnāzijas noteikto mācību stundu plānu.

7. Ja kāds no skolēniem  attaisnojošu iemeslu dēļ  darbu nevar veikt pilnībā, ir jāsazinās ar   klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā un jāinformē par iemesliem. Šādā situācijā skolēns var nosūtīt skolotājam nepieciešamo informāciju par darba izpildi un/vai paveikto līdz nākamajai dienai.     

8. Skolēnu vecāki informē klases audzinātāju, ja skolēns kādu iemeslu dēļ (slimība vai citi iemesli, piemēram, nav piekļuves internetam, datoram u.c objektīvu iemeslu dēļ) nevar attiecīgajā dienā piedalīties mācību procesā. Klases audzinātājs pēc informācijas saņemšanas reģistrē skolēna mācību kavējumu attiecīgajā dienā e-klasē.

9. Saziņa par problēmsituācijām notiek ar klases audzinātāju, kurš palīdzēs risināt situāciju, nepieciešamības gadījumā iesaistot citus darbiniekus.

10. Ja ģimenē nav nekādas iespējas piekļuvei materiāliem elektroniski, lūgums sazināties ar klases audzinātāju, lai rastu citu iespēju mācību procesa nodrošināšanai.   

Lai  mums visiem izdodas izturēt šo pārbaudījumu un būt tolerantiem vienam pret otru!

Ģimnāzijas direktore Ināra Gaile