1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

ZPD Valsts ģimnāziju konference (Cēsis)

2017. gada 28. aprīlī

DA Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētās

ZPD Valsts ģimnāziju konferences un publiskās runas konkursa Āgenskalna Valsts ģimnāzijas dalībnieki 2017. gada 27. aprīlī  un konkursu rezultāti:

 

Skolēns

Klase

Temats

Vadītāja

Zinātnes joma

Iegūtā vieta

1.

Mihails Šatļikovs

11.2

S ( deciltio) tetrazolo [1.5-A] hinazolīna sintēze un tautomerijas pētījumi

L.Fjodorova E.Bizdēna- kons.

Ķīmija

2.vieta

2.

Krišjānis Bušs

11.6

Dabas parka "Piejūra"  degradācijas un erozijas draudi

S.Miksone- Tukiša

Zemes zinātnes

3.vieta

3.

Dārta Evelīna Strazdiņa

11.3

Valsts ģimnāziju vidusskolēnu motivācija mācīties

S.Kazaka

pedagoģija

1.vieta

4.

Roberts Nils Šteinbergs

11.5

Uztveres tipu un mācīšanās mijsakarība jaunākās dzejas apguvē 9.klasē

I.Ratinīka

pedagoģija

Atzinība

5.

Miķelis Matīss Liniņš

11.5

Mišela Velbeka romāns „ Pakļaušanās” Alvja Hermaņa režijā un attieksme pret to sociālajos tīklos

I.Ratinīka

kulturoloģija

1.vieta

6.

Kristīne Diāna Ramata

11.2

Jauniešu kora „ Balsis” devums Latvijas koncertdzīvē no 2006.gada līdz 2016.gadam.

A.Dimza

kulturoloģija

2.vieta

7.

Ilze Rucka

11.4

Vizuāli semiotiskais vēstījums tekstilmākslinieka Rolanda Krutova darbos

I.Ratinīka

mākslas zinātne

3.vieta

Loreta Krontāle

11.4

8.

Iluta Upelniece

11.5

The Specific Language of Tumblr Fandoms

G.Savicka

cittautu valodniec.                          ( angļu)

3.vieta

9.

Nora Semjonova

11.3

 Sabiedrības uzskati par terorismu

Ieva Gaile

psiholoģija

2.vieta

10.

Olīvija Brežģe

11.4

Saskarsmes prasmju pilnveidošana jauniešu vecumposmā"

Ieva Gaile

psiholoģija

Atzinība

 

Roberta Zvejniece

11.3

11,

Agnija Ritere

11.3

Modificētu arabinonukleozīdu ietekme uz betona ķīmisko sastāvu

L.Fjodorova E.Bizdēna- kons.

Ķīmija

2.vieta

12.

Elza Katrīna Eisule

11.2

Celulozes daudzuma izmaiņas kaņepju spaļos pie dažādiem autohidrolīzes apstākļiem

L.Fjodorova

 

Vides zinātne

2.vieta

13.

Marija Līna Vasiļevska

11.3

Eksistenciālie  pārdzīvojumi un motīvi A.Zemdegas dzejā un prozā.

D. Simsone

latviešu literatūrzin. un vēsture

1.vieta

14.

Anastasija Maslova

11.3

 Nitrātu un nitrītu analīze suņu barībā un saslimšanas ar barības vada paplašināšanos risku izvērtējums

V.Strazda

bioloģija

Atzinība

Dženifera Meijerhofere

11.3

15.

Anna Marija Jāņkalna

11.1

Elektromotocikla izveide

A.Ēcis

inženierzinātnes

3.vieta

16.

Dāgs Mačs

11.1

Mobilais telefons

A.Ēcis

inženierzinātnes

1.vieta

17.

Nauris Silkāns

11.1

Infrasarkanais attāluma sensors kā palīgierīce akliem cilvēkiem

A. Ēcis

inženierzinātnes

2.vieta

18.

Daniels Rogulis

11.6

7.klases pamatskolēnu veselības paradumu sekmēšana sociālo zinību mācību stundās

L.Ozoliņa

pedagoģija

3.vieta

19.

Kristaps Kalniņš

11.1

3 D printera izveide

A.Ēcis

inženierzinātnes

1.vieta

Rūdolfs Kalniņš

11.1

20.

Eduards Marks Burkovskis

11.6

Smēķēšanas regulējošo normu piemērošana praksē un ar to saistītās problēmas

I.Ratinīka

tieslietas

2.vieta

21.

Elizabete Šīrante

11.5

Klases kā sociālas grupas ietekme uz lēmumu pieņemšanu jauniešu vecumposmā

Ieva Gaile

psiholoģija

3.vieta

22.

Simona Vītiņa

11.5

Attieksme un stereotipi pret Dobelē dzīvojošajām etniskajām minoritātēm

I.Ratinīka

socioloģija

3.vieta

23.

Linda Virvinska

11.5

 Sabiedrības informētība un viedoklis sociālajos medijos gan Latvijā, gan Apvienotajā Karalistē par Brexit ietekmi uz izglītības iegūšanu un karjeras iespējām.

S.Kazaka

socioloģija

3.vieta

24.

 Mija Daniēla Zaķe

Karīna Onukrāne

11.4

Latvijas jauniešu attieksme pret sieviešu tiesību jautājumiem mūsdienās

I.Ratinīka

socioloģija

3.vieta

25.

Elza Renāte Treimane

11.5

Dalīšanās ekonomikas fenomens Latvijas sabiedrībā

S.Kazaka

socioloģija

2.vieta

26.

Līva Vita Kaufmane

11.3

Fluorescējošu nikleozīdu sintēze no 2.6-diazidopurina

L.Fjodorova

E.Bizdēna- kons.

ķīmija

1.vieta