1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

    Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā otrais labākais rezultāts valstī

    2020. gada 27. jūlijā

    Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā visaugstākie rezultāti sasniegti RTU inženierzinātņu vidusskolā, kur skolēnu vidējais vērtējums ir 82(24 skolēni) , bet  80,4% sasnieguši 159 Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni.  Valstī šo eksāmenu kopā kārtoja 14 064 skolēni.

    Paldies skolotājām Agnesei Puķei, Indrai Keišai, Vijai Sondorei, Anitai Vanagai un čaklajiem 12. klašu audzēkņiem!