1. English
Ja Jūs turpināt izmantot doto vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, Jūs piekrītat cookie failu izmantošanai avg.lv vietnē. X

Stundu plāni

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāni (stundu skaits nedēļā)

 

Izglītojamiem, kuri vēlas padziļināti apgūt fiziku, matemātiku un matemātisko analīzi:

 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

9

3

3

3

Pirmā svešvaloda (angļu)

10

3

4

3

Otrā svešvaloda (vācu, krievu, franču)

6

2

2

2

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

3

2

1

 

Sports

6

2

2

2

Fizika

18

6

6

6

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

5

1

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika

3

1

1

1

Ekonomika

2

   

2

Matemātiskās analīzes metodes

2

1

1

 

Tehniskā grafika

3

1

1

1

Programmēšanas pamati

3

 

1

2

Psiholoģija

2

2

 

 

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

 

 

 

Izglītojamiem, kuri vēlas padziļināti apgūt ķīmiju un bioloģiju:

 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

9

3

3

3

Pirmā svešvaloda (angļu)

9

3

3

3

Otrā svešvaloda (vācu, krievu, franču)

6

2

2

2

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

2

2

   

Sports

6

2

2

2

Fizika

8

3

3

2

Ķīmija

13

4

4

5

Bioloģija

12

4

4

4

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika

3

1

1

1

Ekonomika

2

   

2

Ģeogrāfija

2

 

2

 

Psiholoģija

2

2

 

 

Tehniskā grafika

1

 

1

 

Programmēšanas pamati

3

 

1

2

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

 

Izglītojamiem, kuri vēlas padziļināti apgūt komerczinības  un informāciju tehnoloģijas

 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

9

3

3

3

Pirmā svešvaloda (angļu)

9

3

3

3

Otrā svešvaloda (vācu, krievu, franču)

6

2

2

2

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

3

2

1

 

Sports

6

2

2

2

Fizika

10

3

3

4

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

5

1

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Literatūra

6

2

2

2

Mūzika

3

1

1

1

Ekonomika

3

 

1

2

Ģeogrāfija

3

1

2

 

Psiholoģija

2

2

 

 

Tehniskā grafika

3

2

1

 

Programmēšanas pamati

3

 

1

2

Komerczinības

6

2

2

2

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

 

 

 

Izglītojamiem, kuri vēlas padziļināti apgūt valodas un kultūru:

 

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda (angļu)

12

4

4

4

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

9

3

3

3

Trešā svešvaloda (vācu vai franču)

9

3

3

3

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

2

2

   

Sports

6

2

2

2

Fizika

6

2

2

2

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

5

1

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

7

2

2

3

Literatūra

12

4

4

4

Mūzika

3

1

1

1

Psiholoģija

2

2

 

 

 Kulturoloģija

3

 

3

 

Filozofija

2

 

 

2

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma

(programmas kods  23011111)

mācību priekšmeti

7.klase

8.klase

9.klase

 

 

Latviešu valoda

3

3

3

Pirmā svešvaloda / angļu /

3

3

3

Otrā svešvaloda / vācu, krievu /

3

3

3

 

 

Matemātika

6

5

5

Informātika

1

   

Bioloģija

2

2

2

Fizika

 

2

2

Ķīmija

 

2

2

Ģeogrāfija

2

2

2

 

 

 

 

Latvijas vēsture

1

1

1

Pasaules vēsture

1

1

1

Sociālās zinības

1

1

1

Mājturība un tehnoloģijas

2

2

2

Sports

2

2

2

 

 

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

Mācību stundas izglītības iestādes izvēlei

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

32

34

34