1. English
X Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Atcelta Informācijas diena vecākiem ģimnāzijā 14. martā

2020. gada 19. februārī

Atcelta Informācijas diena vecākiem ģimnāzijā 14. martā

Saistībā ar koronovīrusa bīstamību  2020. gada 14. martā tiek atcelta ģimnāzijas  Informācijas diena vecākiem. Informācija par iestājeksāmeniem, kuri notiks 25. aprīlī (uz 7.klasi) un 9. maijā (uz 10.klasi),  publicēta  mājaslapā sadaļā "Uzņemšana".

  Ģimnāzijas direktore I.Gaile

Pielikumā mācību plānu projekti:

7.klasei 

jaunais_stundu-plans_2020_23_projekts.pdf

Iestājpārbaudījumu programma matemātikā programma_7.pdf

 

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem uz 7. klasi

 

10. klasei

 jaunie_macibu_komplekti_2020_23_projekts.pdf

Iestājpārbaudījumu programmas 

programma_matematika_10.pdf

programma_dabaszinatnes_10.pdf

 

LATV_VAL_LIT_programma_10.pdf

 

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem uz 10 klasi 

 

Izraksts no 2020.gada 6.janvāra Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora rīkojuma Nr.GVA-20-4-rs

Pieteikšanās un iestājpārbaudījumi

Uz 7.klasi:

 • pieteikšanās laiks iestājpārbaudījuma kārtošanai matemātikā vispārējās pamatizglītības klātienes formas otrā posma (7.–9.klase) izglītības programmā (kods 23011111) 7.klasē no 17.aprīļa līdz 22.aprīlim plkst. 12.00 elektroniski ģimnāzijas mājaslapā http://avg.lv/lv/uznemsana/(šeit būs saite) pievienojot ieskenētu 1.semestra liecību.
 • iestājpārbaudījums uz 7.klasi matemātikā 2020.gada 25.aprīlī plkst. 11.00.

Uz 10.klasi:

 • pieteikšanās laiks iestājpārbaudījumu kārtošanai vispārējās vidējās izglītības klātienes formas izglītības programmā 10.klasē no 1.maija līdz 7.maijam plkst. 22.00 elektroniski ģimnāzijas mājaslapā http://avg.lv/lv/uznemsana/  (šeit būs saite), pievienojot ieskenētu 1.semestra liecību.
 • Iestājpārbaudījumi ģimnāzijas 10.klasē 2020.gada 9.maijā plkst.11.00:

Vispārējās vidējās izglītības programmas valodu un kultūras izpratnes kursu komplektā (viens klašu komplekts):

 • latviešu valodā un literatūrā;
 • matemātikā.

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas un inženierzinātņu kursu komplektā (viens klašu komplekts):

 • matemātikā;
 • dabaszinātnēs.

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas un dabaszinātņu kursu komplektā (divi klašu komplekti):

 • matemātikā;
 • dabaszinātnēs.

Vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas un sociālo zinātņu kursu komplektā (divi klašu komplekti):

 • matemātikā;
 • dabaszinātnēs.

Rezultātu paziņošana un dokumentu iesniegšana

Uz 7.klasi:

1.jūnijā no plkst. 9.00-14.00 un no plkst. 15.00 – 18.00

Rezervistiem 3.jūnijā no plkst. 10.00 – 12.00

 Uz 10.klasi: 

Rezervistiem 17.jūnijā no plkst. 10.00 – 12.00

IERODOTIES UZ IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM, LĪDZI JĀŅEM PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS (DERĪGA SKOLĒNA APLIECĪBA, PASE VAI ID KARTE).       

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā matemātikā:

 • Darbs veicams ar pildspalvu, zīmuli (arī krāsaino, ko drīkst lietot tikai zīmējumos);
 • Drīkst izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju.

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā dabaszinātnēs:

 • Rakstāmpiederumus, kalkulatoru, lineālu, dzēšgumiju.